Nieuws

27.07.2023 Peiling van de voortgang met de MEDUWA-innovaties

Om inzicht te krijgen in de status van de 12 MEDUWA-innovaties na afloop van het project, is in juni-juli 2023 een enquête onder de R&D-projectpartners gehouden. Zie hier het rapport.

Van alle innovaties is informatie over de status verkregen. Deze informatie is vergeleken met de (markt)verwachtingen die bij de projectaanvraag werden geformuleerd.

Op basis van deze informatie is de voortgang van het Technology Readiness Level (TRL) tijdens en na het project vastgesteld. Tijdens de uitvoering van het project hebben alle 12 innovaties één tot drie TRL-niveau’s vordering gemaakt. Sinds afronding van het project in 2021 is de ontwikkeling van 6 van de 12 innovaties verder gegaan, waarvan er twee (WP 2.3 Nanofilter en WP 5 diermonitoring) inmiddels op de markt zijn gebracht (TRL 9) en drie (WP 2.1 24/7 sensor, WP 4.3 algen-antibiotica, WP 6 biofarmaceuticum) nog actief in ontwikkeling zijn (TRL 7-8). De voortgang van de overige 6 innovaties is afhankelijk van vervolgprojecten. Geen van de innovaties is geannuleerd. Wat opvalt, is dat voor negen van de 12 projecten demonstraties in operationele omgevingen nodig zijn.

Verder is nagevraagd in hoeverre de resultaten reeds door derden worden toegepast. Van WP 1.1 (stroomgebied-informatiesysteem) is het achterliggende model inmiddels meerdere malen met geïnteresseerden gedeeld. WP 3 (Plasmageactiveerd water) en 4.2 (kruiden-antibiotica) worden deels al vermarkt voor andere dan de oorspronkelijke doeleinden. WP 2.3 (Nanofilter) en 5 (Veemonitoring) worden nog doorontwikkeld, maar zijn reeds wereldwijd vermarkt.

Ook is onderzocht in hoeverre de bij het project betrokken stakeholders uit de regio nog bij de innovaties zijn betrokken. Regionale stakeholders zijn (nog) slechts bij twee van de 12 innovaties betrokken.

Video van de Provincie Overijssel over MEUWA Vechte

23.09.2021 Het Expertisecentrum Europa van de provincie Overijssel (NL) heeft voor haar roadshows over de nieuwe Europese programmaperiode (2021-2027) ondermeer een video van het MEDUWA-project laten maken (ondertiteling alleen in het Nederlands).

Online lezingen en discussie over biologische gezondheidsrisico’s bij wildzwemmen

Wildzwemmen in de Regge.

Datum: 2 juni 2021
Tijdstip: 16:00 – 18:00.

MEDUWA-Project partner Stichting Huize Aarde presenteert onderzoeksgegevens naar wildzwemmen en gastro-enteritis in het Vechtstroomgebied.
Met bijdragen door RIVM en H2Oké. (in het Nederlands)

Meer informatie en inschrijven: Hier.

Publieksrapport over het verhaal van MEDUWA-Vecht(e)

28.04.2021 Na 4,5 jaar noeste arbeid door alle partners van het grensoverschrijdende MEDUWA-Vecht(e) project valt er veel te vertellen. Waarvoor hebben we ons al die jaren ingezet? Wat was het doel? Wat hebben we wel en niet bereikt? Hoe willen we nu verder? In het verhaal van MEDUWA leest u over hoe een ogenschijnlijk onoplosbaar vraagstuk tot innovatie kan inspireren.

Link naar publieksrapport

Evaluatie MEDUWA Project gepubliceerd


10.04.2021 Dit rapport geeft een evaluatie van de effectiviteit, de maatschappelijke relevantie en het management van het MEDUWA-Vecht(e) project vanuit het perspectief van de projectpartners. Het geeft een overzicht van de vele producten die het project heeft opgeleverd, hoeveel banen er zijn gecreëerd en hoeveel (jonge) wetenschappers kennis hebben gemaakt met het complexe onderwerp van de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen en antimicrobieel resistente micro-organismen. Aanbevelingen voor verbetering van de impact en acceptatie van de innovaties en voor vervolgactiviteiten worden gedaan.
Link naar rapport.

EUREGIO interviewde directie MEDUWA

14.04.2021 Nu het MEDUWA-Vecht(e) project is afgerond heeft Carmen van der Sluis van EUREGIO het project management ondervraagd en daarover bericht. De projectmanagers kijken met tevredenheid terug: er is door de grote inzet van de projectpartners veel bereikt. Ook kijken ze vooruit: het thema van microverontreiningen is complex en vraagt om meer internationale inspanning, vooral ook in het kader van klimaatverandering.

Lees het interview hier.

Video over “Beyond Technology” online

31.03.2021 “Beyond Technology” van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Collectieve Satellietgroep, en Universiteit Twente, faciliteert ervaringen die studenten stimuleren om te leren over de complexiteit van geselecteerde watervraagstukken – en om de relaties tussen water, technologie en menselijk gedrag te herkennen. Zie beyondtechnology.world

Beyond Technology is geïnspireerd op het MEDUWA-Vecht(e) project.

Video over het MEDUWA-Vecht(e) projekt online

24.11.2020 Sinds vandaag is de video over het MEDUWA-Vecht(e) project in drie talen beschikbaar op Youtube. De video geeft een overzicht van de diverse methodieken die zijn ontwikkeld om de verontreiniging van water, bodem, voedsel en lucht met medicijnen en multi-resistente micro-organismen tegen te gaan. Link: hier.

MEDUWinar: Presenting research on approaches and solutions to medicines in the environment – Webcast on Nov. 24

24.11.2020 The MEDUWA project will hold a webcast on Nov. 24 in which the excellent work undertaken by our young researchers will be presented.

Tues. 24 November 2020    13.00-14.30

  • Volker Lämmchen, Osnabrueck University, Inst. of Environmental Systems Research, DE: “Modelling of micro-pollutants in a strongly regulated cross-border, lowland catchment
  • Gunnar Niebaum, Osnabrueck University, Inst. of Environmental Systems Research, DE:  “Prediction of environmental concentrations of pharmaceuticals in the Vechte River catchment using the GREAT-ER model
  • Daniel Duarte, Radboud University, Environmental Science, NL:   “Human and environmental risk assessment of pharmaceuticals in the Vecht river“.

Voor meer informatie over de presentaties, samenvattingen, dia’s en video-opnamen, klik hier.

Alloksys Life Sciences BV – Voorkomen van verergering van aandoeningen bij COVID-19 patiënten

14.10.2020 Alloksys is actief in de ontwikkeling van alkalische fosfatase (AP), een enzym, als medicijn om complicaties als gevolg van een grote operatie te voorkomen.De AP-formulering (RESCAP) werkt door het ontgiften van ontstekingsremmende stoffen die vrijkomen tijdens een grote operatie en door het voorkomen van lekkende membranen van de darm en andere organen, zie figuur, wat vaak leidt tot complicaties zoals nierfalen en andere orgaanproblemen.  De huidige klinische onderzoeken omvatten het gebruik van RESCAP tijdens cardiochirurgie en niertransplantatiechirurgie.

Vanwege de ogenschijnlijk positieve effecten die tot nu toe in deze toepassingen zijn gevonden, hebben verschillende artsen voorgesteld om RESCAP te testen bij COVID-19 patiënten, omdat deze patiënten te maken hebben met vergelijkbare complicaties (ontsteking, longmembraanproblemen, enz.), wat leidt tot opname op de intensive care met ernstige complicaties (longen en andere organen). Alloksys heeft een fast-track goedkeuring aangevraagd en gekregen voor een klinische studie bij COVID-19 patiënten in Nederland, en bereidt momenteel deze studie voor, waarbij de ontwikkeling van de ziekte bij gehospitaliseerde patiënten met en zonder (intraveneuze) toediening van RESCAP zal worden vergeleken.

Mohana Kumari, Europa Ayurveda Centrum, 1945-2020

07.08.2020 Het is met droefheid dat we het overlijden van Mohana Kumari van het Europa Ayurveda Centrum, hebben vernomen. Als partner in het MEDUWA-project heeft zij, onder andere, een centrale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de project innovaties, de vervanging van antibiotica op kruidenbasis en de fytoremediatie. Namens de partnersvan MEDUWA betuigen wij onze oprechte deelneming aan haar partner en echtgenoot, Cornelis Peters, haar zoon Vignesh Peters en haar dierbare vrienden en collega’s.

Nieuwe publicatie Grijs Water Voetafdruk

Pathways of human and veterinarian pharmaceuticals entering the environment. (Wöhler, et al., 2020)

29.04.2020 Lees de laatste publicatie van samenwerkende MEDUWA-onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit Osnabrück over de Grijze Water Voetafdruk van geneesmiddelen voor mens en dier: Wöhler, L., Niebaum, G., Krol, M., Hoekstra, A.Y., (2020): De grijswatervoetafdruk van menselijke en diergeneesmiddelen. Wateronderzoek X, Volume 7, 100044. Link naar artikel.

Het MEDUWA-team wil de volgende apothekers bedanken voor hun onschatbare bijdragen en de uitwisseling:

– Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg; Apotheker Frank Bruggeman (juli 2018)

– Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen; Apotheker Bart van Holsteijn en medewerkers van andere afdelingen: Leon Berrevoets, Jesse Sprokholt, Lars Backx, Koopje Toerig, Eric Mimmel (augustus 2018)

– Ziekenhuis Medisch Spectrum Enschede; Apothekers Eric de Widt en Kris Movig (september 2018)

– ZGT Ziekenhuis Hengelo; Apotheker Michiel Damhof (maart 2019)

Voor verdere MEDUWA publicaties vindt u hier een overzicht.

Ook Covid-19 patiënten aangevallen door schimmels

30.04.2020, Nijmegen 20% van de Covid-19 patiënten wordt aangevallen door schimmels/schimmels. Hoogleraar klinische mycologie aan het Radboud UMC Nijmegen Paul Verweij en zijn team onderzoeken of dit leidt tot infecties.
Voor informatie over de verspreiding van multiresistente schimmels en de implicaties voor de volksgezondheid, zie de presentatie van Paul Verweij op de MEDUWA Stakeholders en Projectpartners bijeenkomst te Zwolle, 13 februari 2020 hier .

Zijn multiresistente schimmels een bedreiging voor de gezondheid?

20.02.2020, Zwolle Door Paul Verweij, hoogleraar klinische mycologie, Radboud Universitair Medisch Centrum en Expertisecentrum voor Mycologie Radboudumc/CWZ (MERC) in Nijmegen, Nederland.

Azol antischimmelmiddelen worden veel gebruikt tegen pathogene schimmelsoorten, ook bij de mens. Multiresistentie van schimmels tegen azolen betekent dat antischimmelmiddelen bij de mens niet meer effectief zijn.
De schimmel Aspergillus fumigatus speelt in dit proces een bijzondere rol. A. fumigatus is geen ziekteverwekker voor planten, maar groeit op rottend plantaardig materiaal en is aangetroffen in bloembollenafval, gras en houtsnipperafval. Daar komt het in contact met, en is resistent geworden tegen, alle soorten azole fungiciden die nog op de plantenresten aanwezig zijn. Deze schimmelsoort kan in ons lichaam overleven omdat het goed gedijt bij hogere temperaturen.
Mensen worden blootgesteld aan multiresistente A. fumigatus via de lucht (luchtsporen) en voedsel. Personen met een zwak immuunsysteem of een allergie hebben meer kans op een schimmelinvasie, bijvoorbeeld in hun longen. In combinatie met influenza zijn patiënten vatbaarder voor de infectie. 20% van de intensive care-patiënten met influenza raakt besmet. Ongeveer 30% van hen heeft multiresistente Aspergillus; en de helft van deze patiënten overlijdt omdat behandeling faalt.
Er is weinig besef van dit probleem. Schimmelziekten worden niet als een risico voor de volksgezondheid beschouwd omdat er een extra factor zoals immuundeficiëntie of griep voor nodig is. Antimicrobiële gevoeligheidstesten worden niet routinematig op schimmels uitgevoerd. Maar antimicrobiële resistentie (AMR) is niet alleen antibacteriële resistentie (ABR)! Er is behoefte aan betere diagnostische tests en een internationaal bewakingsprogramma dat schimmelresistentie in One-Health-programma’s opneemt. Met andere woorden, schimmelresistentie moet prioriteit krijgen.

Zie hier voor een videopresentatie van Paul Verweij en hier voor de slides.

MEDUWA-verklaring 2020 over de uitstoot van medicijnen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

13.2.2020, Zwolle Tijdens de Stakeholder- en Partnerbijeenkomst in Zwolle werd de MEDUWA-verklaring 2020 over emissies van menselijke en diergeneesmiddelen ondertekend. Het doel van de verklaring is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen beleidsmakers en beleidsadviseurs, onderzoekers en particuliere bedrijven om actie te ondernemen tegen biologische en chemische verontreiniging door medicijnen en multiresistente micro-organismen in het milieu, die een onzichtbare bedreiging vormen voor de ecologie, de volksgezondheid en de economie. De verklaring in het Engels en een overzicht van de ondertekenaars zijn hier te vinden: MEDUWA Declaration

Lijst van de ondertekenende partijen:
Ina Ebert, Umweltbundesamt
Erik Lievers, Waterschap Vechtstromen
Svenja Starke, Microganic
Janco van Gelderen
Thomas Kock, Weil Wasseraufbereitung
Björn Werdeling, Weil Wasseraufbereitung
K.H. Odink, Waterschap Drents Overijsselse Delta
E.J.I.M.Leenen, H2Oké
Julian Fischer, a tip: tap e.V.
Richard Schlicker, Geoplex GIS GmbH
Frederik Hilling, Geoplex GIS GmbH
Rien de Ridder, Waterschap Zuiderzeeland
Lieneke Stam
Volker Lämmchen, University Osnabrück
Herman Feil, Alloksys Life Sciences
Josephine Deperink, Novaris
Paul Leenders, VitalFluid
Joris de Grooth
Maria Groot
Dick Bijl, ISDB
Cornelis Peters, Europa Ayurveda Centrum
Martijn van Heijningen
Franziska Czernik
Thorsten Kuczius
Paul Scheepers
Martien Graumans
Caroline van Bers, The Integrated Assessment Society
Margarita Amador, Stichting Huize Aarde
Raissa Ulbrich, University Osnabrück
Will Clark, Health Care Without Harm (HCWH) Europe
Walter Oppel, BUND (Friends of the Earth Germany) Kreisgruppe Grafschaft Bentheim

Wilt u ondertekenaar worden, neem dan contact op met ons: info[at]meduwa.eu

Groepsfoto tijdens de Stakeholder- en Partnerbijeenkomst 2020,
Foto: Stichting Huize Aarde

Stakeholder- en Partnerbijeenkomst 2020 in Zwolle

WATER MONSTERS,
Foto: Jürgen Berlekamp

29.01.2020, Osnabrück/Zwolle Medicijnen uit het water – Officiële afsluiting van het MEDUWA-project tijdens bijeenkomst voor stakeholders en projectpartners te Zwolle
Hoe kunnen medicijnen en multiresistente micro-organismen in de milieukringloop worden gereduceerd? Dit is de centrale vraag van het grensoverschrijdende project MEDUWA (MEDicijnen Uit het WAter). Op woensdag 12 en donderdag 13 Februari 2020 vindt in de Hanzestad Zwolle de laatste bijeenkomst plaats voor stakeholders en projectpartners van het Duits-Nederlandse MEDUWA-Vecht(e) project. Lees hier het, programma (Engels: Program MEDUWA SH & PP Meeting_11022020), de MEDUWA Verklaring 2020 over de Uitstoot van Geneesmiddelen voor Menselijk en Diergeneeskundig Gebruik (Engels MEDUWA Declaration), die samen wordt ondertekend op 13 Februari, en het   Persbericht MEDUWA SH&PP 2020 meeting.

INTERREG Onderzoek naar plasma-geactiveerd water

18.01.2020 Binnen het Duits-Nederlandse INTERREG project MEDUWA-Vecht(e) onderzoeken Martien Graumans, Wilfred Hoeben, Frans Russel en Paul Scheepers de effecten van thermisch plasma-geactiveerd water en UV/H2O2 toepassing op kraanwater. Deze toepassing is een van de vele innovaties die deel uitmaken van het MEDUWA-project. In dit project wordt een holistische aanpak gehanteerd om de hoeveelheid medicijnen in het water en het milieu te verminderen.

Tot nu toe hebben veel afvalwaterzuiveringsinstallaties medicijnen niet uit het afvalwater kunnen filteren, zodat ze in het milieu kunnen worden geloosd. Volgens de wetenschappers kunnen oxidatieve afbraakstappen een belangrijke aanvulling zijn op de zuivering van afvalwater.

plasma-geactiveerd water,
Foto: Martien Graumans

In hun onderzoek worden zowel metingen met thermische plasma-activatie als ook UV/H2O2-behandeling uitgevoerd. Beide soorten worden toegepast op het geneesmiddel cyclophosphamide en het effect op de reductie van de stof wordt geanalyseerd.

Hun onderzoek toont aan dat door een specifieke toepassing van de methoden een volledige afbraak van het geneesmiddel heeft plaatsgevonden en er geen residuen zijn achtergebleven. Toch is er nog steeds behoefte aan verder onderzoek naar thermisch plasma-geactiveerd water om de toepassing verder te specificeren.

Meer informatie is te vinden in de huidige paper Graumans et al. (2020): Oxidative degradation of cyclophosphamide using thermal plasma activation and UV/H2O2 treatment in tap water. Environmental Research, 182: 109046.

Jonge MEDUWA wetenschappers op internationale conferenties

19.12.2019 2019 was een succesvol en spannend jaar voor onze WP1 promovendi. Dit jaar wordt gekenmerkt door de actieve deelname van onze onderzoekers aan diverse internationale conferenties. Het is vooral belangrijk om de MEDUWA-aanpak in het onderzoek te verspreiden. Het GREAT-ER model en een meta-analyse van de frequentie van antibioticaresistentiegenen in het milieu of de prognose van antibiotica residuen van afvalwaterzuiveringsinstallaties werden gepresenteerd.

Hierondergeven we (onze lezers graag) een overzicht van de verschillende activiteiten van onze promovendi.

Prijs voor onze jonge wetenschapper

Promovendus Volker Lämmchen met de ICRAPHE Young Investigators Award

13.12.2019 Gefeliciteerd aan onze promovendus Volker Lämmchen! Hij heeft dit jaar twee keer een prijs ontvangen. Vorige maand werd hij in Barcelona geëerd met de ICRAPHE Young Investigators Award. Het onderwerp van zijn poster was “Georeferenced Modelling as Complementary Approach to Environmental Monitoring”. In september behaalde hij ook de 2e plaats op het SETAC GLB in Landau. Centraal in deze presentatie stond “Het Vechte-informatiesysteem: weergave van GREAT-ER-simulaties op een Web GIS-platform”.

We zijn erg blij dat de WIS van ons MEDUWA-project door het harde werk van onze wetenschappers wordt erkend in de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Nederlands-Duitse samenwerking voor analyse van bacteriële besmetting van het Vechtwatermeer

09.12.2019 In het kader van het EU INTERREG-project MEDUWA heeft het Instituut voor onderzoek naar milieusystemen (Osnabrück-universiteit) op 16 oktober 2019 samen met het European Centre of Excellance for Sustainable Water Technology (WETSUS, Leeuwarden/NL) tal van water- en sedimentstalen genomen aan het Vechtemeer. Deelnemers waren promovendi Volker Lämmchen en Gunnar Niebaum, GIS-expert Dr. Jürgen Berlekamp en projectleider Dr. Jörgen Klasmeier (allen Osnabrück) en WETSUS-collega’s Bianca de Vries en Alicia Bornemann.
Bemonstering in de Vechte (in- en uitstroom van het meer) en in het meer zelf werd uitgevoerd vanuit een kano. Fysisch-chemische parameters zoals pH, geleidbaarheid en zuurstof werden ter plaatse gemeten. Water- en sedimentmonsters werden in glazen flessen gevuld en naar het WETSUS-laboratorium getransporteerd voor analyse van E.coli en resistente E.coli (ESBL). Het projectteam verwacht belangrijke informatie over het voorkomen, de invoerroutes en de functie van meren met betrekking tot de bacteriële besmetting in riviersystemen van de analytische resultaten. De bevindingen zullen worden verwerkt in modelsimulaties van de bacteriële besmetting van het hele Vechtebekken.

Arjen Hoekstra (1967 – 2019)

25.11.2019 De dood neemt niet weg wat we in het leven hebben geschapen. Wij waarderen de bijdrage van Arjen aan het creëren van een betere wereld, vooral op het gebied van duurzaam waterbeheer.
Hij laat dit over aan ons allemaal, aan ons als zijn collega’s, aan zijn vrouw en kinderen, aan de rest van de familie en aan zijn vrienden, en door zijn vele publicaties laat hij dit over aan de wereld. Onze herinneringen aan hem zijn het bewijs van de voetafdruk die hij in ons heeft achtergelaten. Ook de Universiteit Twente herdenkt Arjen en biedt de mogelijkheid van een digitaal condoleanceformulier.
De Duits/Nederlandse MEDUWA projectcoalitie.

Alle partnerbijeenkomst tijdens de Antibiotic Awareness Week

Groepsfoto van de All partners meeting in Enschede

22.11.2019 Het MEDUWA-Vecht(e) project is actief tijdens de Antibitiotic Awarness Week van de WHO en dat over de grenzen heen! En dit met onze All Partner Meeting in de Euregio. De bijeenkomst biedt een speciale gelegenheid voor alle projectpartners om hun laatste resultaten te delen en de volgende stappen te zetten voor de vroegtijdige voltooiing van het project en daarna.

MEDUWA op “Er is maar een gezondheid/Es gibt nur eine Gesundheit” – Grensoverschrijdende AMR-preventie – Symposium

22.10.2019 Als onderdeel van het EurHealth-1Health project, zal het OneHealth symposium “Er is maar een gezondheid / Es gibt nur eine Gesundheit- Crossborder AMR Prevention” plaatsvinden op 29 oktober 2019 in Lingen. De MEDUWA-projectpartners Dr. Heike Schmitt, Dr. Jörg Klasmeier en Dr. Lucia Hernandez-Leal presenteren hun inzichten uit het MEDUWA-project in de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van resistente bacteriën en antibioticaresistentie in het Vechtebekken. Meer informatie is te vinden in het programma en de uitnodiging.

Op 12 en 13 februari 2020 wordt de laatste MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder en Partner Meeting in Zwolle gehouden

4.10.2019 Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u terugkijken op wat er is bereikt en wat er is geleerd van MEDUWA met zijn 12 innovaties voor het verminderen van geneesmiddelen en multiresistente micro-organismen in het water en hoe deze kunnen bijdragen aan de uitvoering van het EU-beleid inzake geneesmiddelen in het milieu. Daarom hebben we workshops ontwikkeld om de uitwisseling over de innovaties te stimuleren voor verschillende gebruikers uit de diergezondheidssector, de volksgezondheidssector en beleidsmakers.
Naast deze sessies worden er bijeenkomsten georganiseerd over:
– klimaatverandering en waterkwaliteit;
– klimaatverandering en infectierisico’s van recreatie in ongecontroleerd oppervlaktewater;
– de sterke toename van multiresistente schimmels.
Tijdens een dialoog met u over deze onderwerpen hopen we ideeën te genereren voor vervolginitiatieven in de post-MEDUWA periode.

Duits fonds opent deur voor Nederlands R&D

30.9.2019 Om de emissie van medicijnen en multiresistente micro-organismen tegen te gaan zijn technische en sociale innovaties vereist. Een aantal van deze innovaties wordt binnen het meduwaproject uitgewerkt, maar er is veel meer werk te verzetten om de transitie naar een duurzamer farmacie te vervolmaken. Daar is zowel samenwerking tussen maatschappelijke sectoren, disciplines en landen, alsmede extra financiering voor nodig.
De Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) staat via haar Sustainable Pharmacy Fonds open voor financiering van Nederlandse midden- en kleinbedrijven en eventuele kennispartners die samenwerken met een Duitse partner aan een innovatief voorbeeldproject waarmee een duidelijke milieuwinst wordt behaald.
Dit bericht staat in een artikel over het benign-by-design-medicijn, gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad van 27 september 2019. Meer literatuur is hier te vinden.
Meer informatie: Alfons Uijtewaal, post@huizeaarde.nl

Tijdschrift van apothekers in Nederland toont opnieuw belangstelling voor geneesmiddelen in het milieu

17.7.2019 Opnieuw publiceert het Pharmaceutisch Weekblad artikelen over de milieuverontreiniging door geneesmiddelen. In mei 2019 werd de ketenbrede MEDUWA-benadering genoemd in een article on the new EU Strategy for Medicines in the Environment; en in augustus 2019 wordt naar MEDUWA verwezen in een artikel over de ontwikkeling milieuverantwoorde medicijnen.
Margarita Amador en Alfons Uijtewaal: Maak milieukringloop medicatie
deel van gezondheidsbeleid
, Pharmaceutisch Weekblad, Mei 24 2019.

WIS User Session aan de Universiteit Osnabrueck

14.06.2019 Op 19 juni is er een WIS/GREAT-ER workshop aan de Universiteit Osnabrück voor de partners van het MEDUWA project georganiseerd. Het algemene doel van de workshop is dat de deelnemers een breder begrip krijgen van GREAT-ER (Geography-referenced regional exposure assessment tool for European rivers) en het WIS (Watershed Information System).

De WIS ontwikkeld door Geoplex is een van de innovaties die in het kader van MEDUWA zijn ontwikkeld. Het is ontworpen als een platform om belanghebbenden te informeren over de huidige status van geneesmiddelen in het stroomgebied van de Vecht. Op dit moment bevat deze informatie vooral gegevens over een vooraf gekozen set van 15 referentiestoffen en hun voorspelde concentraties in het stroomgebied. De voorspellingen worden gesimuleerd aan de Universiteit Osnabrück met behulp van het GREAT-ER model. Door middel van het model kunnen farmaceutische concentraties op stroomgebiedsschaal worden geëvalueerd. Bovendien kunnen verschillende lozingscondities worden aangepakt (lage stroom, gemiddelde stroom). Eenmaal opgezet kan het model gebruikt worden om a priori verschillende mitigatiemaatregelen te evalueren (bv. het uitrusten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een extra zuiveringsfase, vermindering van het farmaceutisch verbruik, ….).

De beste manier om een dergelijk complex instrument te benaderen en het abstractieniveau te verminderen is het model zelf te onderzoeken. Op de WIS/GREAT-ER workshop hadden  de deelnemers de gelegenheid onder begeleiding van de partners van de Universiteit Osnabrück en de medewerkers van Geoplex het model te testen.

Global Goals Event aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

23.05.2019 Op 22 mei 2019 organiseerde de Stichting Huize Aarde op het Global Goals Event van de HAN Hogeschool Nijmegen op 22 mei 2019 een workshop over mogelijke antwoorden van de zorgsector op de medicinale milieukringloop. De MEDUWA-aanpak werd gepresenteerd. Deelnemers (voornamelijk uit de gezondheidszorg) werden uitgenodigd om het onderwerp vanuit economische, technische, sociale en ethische invalshoeken te benaderen en te delen wat ze zelf kunnen doen.

Lezing Groene Farmacie aan het Leidse Universitair Medisch Centrum

21.05.2019 Op 20 mei 2019 werd door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal een lezing gegeven voor studenten farmacie aan het Leids Universitair Medisch Centrum over de noodzaak van een transitie naar een duurzame apotheek.

Dit was de tweede keer dat een dergelijke lezing werd gegeven. De Masterstudenten toonden veel belangstelling voor het onderwerp. Een centrale vraag die de studenten in 2018 aan de orde stelden was hoe groene farmacie er uitziet in landen die geen hoogtechnologische waterbehandelingsinstallaties etc. hebben.

SETAC Europa 29e jaarvergadering van SETAC Europa

26.03.2019 Van 26 tot 30 mei 2019 vindt in Helsinki de volgende conferentie van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) plaats, zie link.  Het is een 5-daags evenement met een verscheidenheid aan leermogelijkheden over nieuw onderzoek, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de nieuwste methoden op het gebied van milieutoxicologie en -chemie. De conferentie zal worden bezocht door 2.000 tot 2.500 wetenschappers, beoordelaars, regelgevers en managers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, die gemiddeld 60 landen vertegenwoordigen. Deze bijeenkomst biedt een unieke netwerkmogelijkheid en een kans voor onderlinge samenwerking ook lang na de bijeenkomst.

Save the date: 19 juni 2019: VVM Café Waterverontreiniging door medicijnen met Alfons Uijtewaal

31.02.2019 Hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, VVM, organiseert een avond over Waterverontreiniging door medicijnen: problemen en oplossingsrichtingen. Medicijnen en hun omzettingsproducten komen na gebruik via het toilet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en lucht in het oppervlaktewater terecht. Het gaat jaarlijks om enorme hoeveelheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gezondheid en ecologie? En wat kan waterbeheer bijdragen aan een effectievere aanpak? Die vragen vormen de insteek van het VVM Café op 19 juni over dit onderwerp.  MEDUWA initiator Alfons Uijtewaal van Huize Aarde zal ingaan op de meer algemene milieukundige aspecten en op de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid.

MEDUWA Innovation “plasma-geactiveerd water” ondersteunt de Green Deal “Medicijnen uit water”

22.02.2019 Cathy van Beek, door het ministerie van VWS benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg, legt de mogelijkheden van de zorg uit om de derde pijler van de Green Deal Duurzame Zorg “Medicijnen uit het Water” aan te pakken:

https://www.facebook.com/MEDUWAVechte/videos/399727014096393/?modal=admin_todo_tour

“De zorg kan ontzettend veel doen.[…] We hebben elkaar nodig. Je moet het samen doen: de zorgsector, de watersector hebben verschillende talen en beelden van elkaar. Zoek elkaar op”. Cathy van Beek pleit voor een groen formularium en oplossingen in de hele medicijnketen: naast minder medicijnen voor te schrijven, zijn er terugbrengacties en wordt onderzocht hoe medicijnen kunnen worden afgebroken in het water. Als voorbeeld geeft MEDUWA partner en RUMC toxicoloog Paul Scheepers de MEDUWA-innovatie “plasma geactiveerd water” om medicijnen af te breken direct nadat ze in de urine en ontlasting op het toilet worden geloosd.

MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting gaat in de tweede ronde

21.02.2019 “Uitwisseling met de innovatoren” – Met dit uitgangspunt als leidraad nodigde het MEDUWA-team de deelnemers van dit jaar uit voor hun Stakeholder & Partner Meeting op 15 januari in de Denkfabrik Nordhorn aan de oever van het Vechtmeer. Naast een presentatie van de 12 innovaties, hebben verdere lezingen en fora over medicijnen en multiresistente micro-organismen in de Vecht stof tot nadenken gegeven over integrale oplossingen in de praktijk. Lees meer in de Samenvatting MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting. Luister naar meer impressies van de stakeholdersbijeenkomst in de volgende (Duitse) NDR 1 bijdrage van 15 januari 2019:

Lees ook het persbericht (in het Duits) van de Universiteit Osnabrück.

MEDUWA in het Pharmaceutisch Weekblad

24.01.2019 De kringloop van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht aanpakken, lukt alleen met maatregelen op meerdere niveaus in de medicijnketen. Vanuit die gedachte is in 2017 het project MEDUWA-Vecht(e) opgezet, een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen. “Dit eiwit wordt keurig afgebroken in het milieu, een duurzaam product dus.”

Het hele artikel is hier verkrijgbaar: Frans van den Houdt, Milieuschade aanpakken met ingrepen in hele medicijnketen, Pharm weekbl 21 december 2018;153–51/52.

Lees verdere publicaties geschreven door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal: Milieueffect medicijngebruik blinde vlek in Tijdschrift Milieu 2017-6; and Groene farmacie, Pharmaceutisch Weekblad, October 20 2017.

Nieuwe MEDUWA-publicatie

10.01.2019 Lees de huidige bijdrage van de Radboud Universiteit voor het MEDUWA project, de publicatie van Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J., 2019, Modelling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis, Science for the Total Environment.

MEDUWA-Vecht(e) video

18.11.2018 Kijk naar het MEDUWA-Vecht(e) video over de twee MEDUWA innovaties  – Phytoremediatie en Herbal Antibiotic Replacement

Duurzaamheidscafe over ‘medicijnen uit afvalwater’, lezing Ad Ragas, Nijmegen

15.07.2018 Op donderdag 5 juli gaf MEDUWA partner, prof. dr. Ad Ragas, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, een lezing over ‘medicatie in het drinkwater’ in het Marikenhuis te Nijmegen. Meer lezen.over de speciale editie duurzaamheidscafé:Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater

Persbericht 1ste MEDUWA Stakeholder en partner-meeting


22.03.2018 Contaminatie van het milieu door geneesmiddelen en multiresistente micro-organismen is een complex probleem in de Vechte, zowel in Duitsland als in Nederland. Een consortium van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties werkt daarom samen in het door de EU gefinancierde, grensoverschrijden de innovatieproject MEDUWA-Vecht(e) (MEDicine Unwanted in WAter). Op dinsdag 6 maart 2018 bracht het MEDUWA Vecht(e)-project voor het eerst belanghebbenden uit de oeverstaten van lokale en regionale overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de gezondheid van mens en milieu samen met de projectpartners. De bijeenkomst vond plaats aan de universiteit van Osnabrück, die leiding geeft aan het innovatieproject. Lees meer in de pdf versie persbericht.

Grensoverschrijdend project om medicijnen in water te beperken MEDUWA Artikel in H2O 

08.01.2018 Alfons Uijtewaal, oprichter en mede coördinator van het MEDUWA-Vecht(e) project publiceert artikel over hoe we de verontreiniging van bodem en water door medicijnen en multiresistente micro-organismen in de Vecht beperken kunnen. Lees meer…

Conferentie Groene Apotheek, Universitair Medisch Centrum Utrecht

27.10.2017 De milieukringloop van medicijnen en multiresistente micro-organismen is een drijfveer voor innovatie in de humane en diergeneeskundige keten. De zorgsector zoekt naar oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. Tijdens dit symposium worden concrete actiemogelijkheden gepresenteerd. MEDUWA sponsort dit evenement en tijdens de plenaire en de postersessies zullen enkele MEDUWA-partners (Martien Graumans, RUMC, Rik Oldenkamp en Daniel Duarte, RU; en Willem Seinen, Alloksys BV) hun werk presenteren.

Link naar programma

https://www.vvm.info/greenpharmacy