Nieuws

Nieuwe publicatie Grijs Water Voetafdruk

Pathways of human and veterinarian pharmaceuticals entering the environment. (Wöhler, et al., 2020)

29.04.2020, Lees de laatste publicatie van samenwerkende MEDUWA-onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit Osnabrück over de Grijze Water Voetafdruk van geneesmiddelen voor mens en dier: Wöhler, L., Niebaum, G., Krol, M., Hoekstra, A.Y., (2020): De grijswatervoetafdruk van menselijke en diergeneesmiddelen. Wateronderzoek X, Volume 7, 100044. Link naar artikel.

Het MEDUWA-team wil de volgende apothekers bedanken voor hun onschatbare bijdragen en de uitwisseling:

– Röpcke-Zweers Ziekenhuis Hardenberg; Apotheker Frank Bruggeman (juli 2018)

 

– Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen; Apotheker Bart van Holsteijn en medewerkers van andere afdelingen: Leon Berrevoets, Jesse Sprokholt, Lars Backx, Koopje Toerig, Eric Mimmel (augustus 2018)

– Ziekenhuis Medisch Spectrum Enschede; Apothekers Eric de Widt en Kris Movig (september 2018)

– ZGT Ziekenhuis Hengelo; Apotheker Michiel Damhof (maart 2019)

Voor verdere MEDUWA publicaties vindt u hier een overzicht.

MEDUWA-verklaring 2020 over de uitstoot van medicijnen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

13.2.2020, Zwolle, Tijdens de Stakeholder- en Partnerbijeenkomst in Zwolle werd de MEDUWA-verklaring 2020 over emissies van menselijke en diergeneesmiddelen ondertekend. Het doel van de verklaring is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen beleidsmakers en beleidsadviseurs, onderzoekers en particuliere bedrijven om actie te ondernemen tegen biologische en chemische verontreiniging door medicijnen en multiresistente bacteriën in het milieu, die een onzichtbare bedreiging vormen voor de ecologie, de volksgezondheid en de economie. De verklaring in het Engels en een overzicht van de ondertekenaars zijn hier te vinden:

Tekst van de MEDUWA-verklaring 2020 over de uitstoot van menselijke en veterinaire medicijnen: MEDUWA Declaration

Lijst van de ondertekenende partijen: MEDUWA Declaration_signatory parties_30042020

Wilt u ondertekenaar worden, neem dan contact op met Alfons Uijtewaal: post[at]huizeaarde.nl

Groepsfoto tijdens de Stakeholder- en Partnerbijeenkomst 2020, Foto: Stichting Huize Aarde

Stakeholder- en Partnerbijeenkomst 2020 in Zwolle

29.01.2020, Osnabrück/Zwolle, Medicijnen uit het water – Officiële afsluiting van het MEDUWA-project tijdens bijeenkomst voor stakeholders en projectpartners te Zwolle
Hoe kunnen medicijnen en multiresistente micro-organismen in de milieukringloop worden gereduceerd? Dit is de centrale vraag van het grensoverschrijdende project MEDUWA (MEDicijnen Uit het WAter). Op woensdag 12 en donderdag 13 Februari 2020 vindt in de Hanzestad Zwolle de laatste bijeenkomst plaats voor stakeholders en projectpartners van het Duits-Nederlandse MEDUWA-Vecht(e) project. Lees hier het, programma (Engels: Program MEDUWA SH & PP Meeting_11022020), de MEDUWA Verklaring 2020 over de Uitstoot van Geneesmiddelen voor Menselijk en Diergeneeskundig Gebruik (Engels MEDUWA Declaration), die samen wordt ondertekend op 13 Februari, en het   Persbericht MEDUWA SH&PP 2020 meeting.

WATER MONSTERS, FOTO: JÜRGEN BERLEKAMP

INTERREG Onderzoek naar plasma-geactiveerd water

18.01.2020, Binnen het Duits-Nederlandse INTERREG project MEDUWA-Vecht(e) onderzoeken Martien Graumans, Wilfred Hoeben, Frans Russel en Paul Scheepers de effecten van thermisch plasma-geactiveerd water en UV/H2O2 toepassing op kraanwater. Deze toepassing is een van de vele innovaties die deel uitmaken van het MEDUWA-project. In dit project wordt een holistische aanpak gehanteerd om de hoeveelheid medicijnen in het water en het milieu te verminderen.

Tot nu toe hebben veel afvalwaterzuiveringsinstallaties medicijnen niet uit het afvalwater kunnen filteren, zodat ze in het milieu kunnen worden geloosd. Volgens de wetenschappers kunnen oxidatieve afbraakstappen een belangrijke aanvulling zijn op de zuivering van afvalwater.

plasma-geactiveerd water, Foto: Martien Graumans

In hun onderzoek worden zowel metingen met thermische plasma-activatie als ook UV/H2O2-behandeling uitgevoerd. Beide soorten worden toegepast op het geneesmiddel cyclophosphamide en het effect op de reductie van de stof wordt geanalyseerd.

Hun onderzoek toont aan dat door een specifieke toepassing van de methoden een volledige afbraak van het geneesmiddel heeft plaatsgevonden en er geen residuen zijn achtergebleven. Toch is er nog steeds behoefte aan verder onderzoek naar thermisch plasma-geactiveerd water om de toepassing verder te specificeren.

Meer informatie is te vinden in de huidige paper Graumans et al. (2020): Oxidative degradation of cyclophosphamide using thermal plasma activation and UV/H2O2 treatment in tap water. Environmental Research. 182: 109046.

Registratie Stakeholder- en Partnerbijeenkomst 2020 in Zwolle

10.01.2020, Op 12 en 13 februari 2020 wordt in Zwolle, Nederland, de volgende en laatste Stakeholder & Projectpartnerbijeenkomst van het INTERREG-VA MEDUWA-Vecht(e)-Project gehouden.

Naast inspirerende sessies over de reductie van medicijnen en multiresistente bacteriën in water, gaan we tijdens deze twee dagen in op gerelateerde thema’s, zoals klimaatverandering en waterkwaliteit, klimaatverandering en het risico op besmetting door recreatie in ongecontroleerd oppervlaktewater, alsmede de sterke toename van multiresistente schimmels in onze omgeving.

Er zijn meerdere momenten voor uitwisseling van gedachten over de innovaties, bedoeld voor verschillende belangengroepen uit de veterinaire en humane gezondheidssector en beleidsadviseurs. Daarnaast kijken we tijdens deze bijeenkomst terug naar wat er is bereikt en wat er is geleerd van MEDUWA en haar innovaties en hoe deze het EU-beleid kunnen beïnvloeden. Met al deze activiteiten hopen we ideeën te genereren voor vervolginitiatieven in de post-MEDUWA periode.

Onder “Upcoming Events” vindt u het programma en informatie over de registratie. De registratie sluit op 20.10.2020.

Jonge MEDUWA wetenschappers op internationale conferenties

19.12.2019, 2019 was een succesvol en spannend jaar voor onze WP1 promovendi. Dit jaar wordt gekenmerkt door de actieve deelname van onze onderzoekers aan diverse internationale conferenties. Het is vooral belangrijk om de MEDUWA-aanpak in het onderzoek te verspreiden. Het GREAT-ER model en een meta-analyse van de frequentie van antibioticaresistentiegenen in het milieu of de prognose van antibiotica residuen van afvalwaterzuiveringsinstallaties werden gepresenteerd.

Hierondergeven we (onze lezers graag) een overzicht van de verschillende activiteiten van onze promovendi.

Prijs voor onze jonge wetenschapper

13.12.19, Gefeliciteerd aan onze promovendus Volker Lämmchen! Hij heeft dit jaar twee keer een prijs ontvangen. Vorige maand werd hij in Barcelona geëerd met de ICRAPHE Young Investigators Award. Het onderwerp van zijn poster was “Georeferenced Modelling as Complementary Approach to Environmental Monitoring”. In september behaalde hij ook de 2e plaats op het SETAC GLB in Landau. Centraal in deze presentatie stond “Het Vechte-informatiesysteem: weergave van GREAT-ER-simulaties op een Web GIS-platform”.
We zijn erg blij dat de WIS van ons MEDUWA-project door het harde werk van onze wetenschappers wordt erkend in de internationale wetenschappelijke gemeenschap.

Nederlands-Duitse samenwerking voor analyse van bacteriële besmetting van het Vechtwatermeer

09.12.2019, In het kader van het EU INTERREG-project MEDUWA heeft het Instituut voor onderzoek naar milieusystemen (Osnabrück-universiteit) op 16 oktober 2019 samen met het European Centre of Excellance for Sustainable Water Technology (WETSUS, Leeuwarden/NL) tal van water- en sedimentstalen genomen aan het Vechtemeer. Deelnemers waren promovendi Volker Lämmchen en Gunnar Niebaum, GIS-expert Dr. Jürgen Berlekamp en projectleider Dr. Jörgen Klasmeier (allen Osnabrück) en WETSUS-collega’s Bianca de Vries en Alicia Bornemann.
Bemonstering in de Vechte (in- en uitstroom van het meer) en in het meer zelf werd uitgevoerd vanuit een kano. Fysisch-chemische parameters zoals pH, geleidbaarheid en zuurstof werden ter plaatse gemeten. Water- en sedimentmonsters werden in glazen flessen gevuld en naar het WETSUS-laboratorium getransporteerd voor analyse van E.coli en resistente E.coli (ESBL). Het projectteam verwacht belangrijke informatie over het voorkomen, de invoerroutes en de functie van meren met betrekking tot de bacteriële besmetting in riviersystemen van de analytische resultaten. De bevindingen zullen worden verwerkt in modelsimulaties van de bacteriële besmetting van het hele Vechtebekken.

Arjen Hoekstra (1967 – 2019)

25.11.2019, de dood neemt niet weg wat we in het leven hebben geschapen. Wij waarderen de bijdrage van Arjen aan het creëren van een betere wereld, vooral op het gebied van duurzaam waterbeheer.
Hij laat dit over aan ons allemaal, aan ons als zijn collega’s, aan zijn vrouw en kinderen, aan de rest van de familie en aan zijn vrienden, en door zijn vele publicaties laat hij dit over aan de wereld. Onze herinneringen aan hem zijn het bewijs van de voetafdruk die hij in ons heeft achtergelaten. Ook de Universiteit Twente herdenkt Arjen en biedt de mogelijkheid van een digitaal condoleanceformulier.
De Duits/Nederlandse MEDUWA projectcoalitie.

FOTO: RIKKERT HARINK

Alle partnerbijeenkomst tijdens de Antibiotic Awareness Week

22.11.2019, Het MEDUWA-Vecht(e) project is actief tijdens de Antibitiotic Awarness Week van de WHO en dat over de grenzen heen! En dit met onze All Partner Meeting in de Euregio. De bijeenkomst biedt een speciale gelegenheid voor alle projectpartners om hun laatste resultaten te delen en de volgende stappen te zetten voor de vroegtijdige voltooiing van het project en daarna.

MEDUWA op “Er is maar een gezondheid/Es gibt nur eine Gesundheit” – Grensoverschrijdende AMR-preventie – Symposium

22.10.2019, als onderdeel van het EurHealth-1Health project, zal het OneHealth symposium “Er is maar een gezondheid / Es gibt nur eine Gesundheit- Crossborder AMR Prevention” plaatsvinden op 29 oktober 2019 in Lingen. De MEDUWA-projectpartners Dr. Heike Schmitt, Dr. Jörg Klasmeier en Dr. Lucia Hernandez-Leal presenteren hun inzichten uit het MEDUWA-project in de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van resistente bacteriën en antibioticaresistentie in het Vechtebekken. Meer informatie is te vinden in het programma en de uitnodiging.

Zet vast in uw agenda

Op 12 en 13 februari 2020 wordt de laatste MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder en Partner Meeting in Zwolle gehouden

4.10.2019, Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u terugkijken op wat er is bereikt en wat er is geleerd van MEDUWA met zijn 12 innovaties voor het verminderen van geneesmiddelen en multiresistente bacteriën in het water en hoe deze kunnen bijdragen aan de uitvoering van het EU-beleid inzake geneesmiddelen in het milieu. Daarom hebben we workshops ontwikkeld om de uitwisseling over de innovaties te stimuleren voor verschillende gebruikers uit de diergezondheidssector, de volksgezondheidssector en beleidsmakers.
Naast deze sessies worden er bijeenkomsten georganiseerd over:
– klimaatverandering en waterkwaliteit;
– klimaatverandering en infectierisico’s van recreatie in ongecontroleerd oppervlaktewater;
– de sterke toename van multiresistente schimmels.
Tijdens een dialoog met u over deze onderwerpen hopen we ideeën te genereren voor vervolginitiatieven in de post-MEDUWA periode.

Duits fonds opent deur voor Nederlands R&D

30.9.2019, Om de emissie van medicijnen en multiresistente bacterien tegen te gaan zijn technische en sociale innovaties vereist. Een aantal van deze innovaties wordt binnen het meduwaproject uitgewerkt, maar er is veel meer werk te verzetten om de transitie naar een duurzamer farmacie te vervolmaken. Daar is zowel samenwerking tussen maatschappelijke sectoren, disciplines en landen, alsmede extra financiering voor nodig.
De Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) staat via haar Sustainable Pharmacy Fonds open voor financiering van Nederlandse midden- en kleinbedrijven en eventuele kennispartners die samenwerken met een Duitse partner aan een innovatief voorbeeldproject waarmee een duidelijke milieuwinst wordt behaald.
Dit bericht staat in een artikel over het benign-by-design-medicijn, gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad van 27 september 2019. Meer literatuur is hier te vinden.
Meer informatie: Alfons Uijtewaal, post@huizeaarde.nl

Tijdschrift van apothekers in Nederland toont opnieuw belangstelling voor geneesmiddelen in het milieu

17.7.2019, Opnieuw publiceert het Pharmaceutisch Weekblad artikelen over de milieuverontreiniging door geneesmiddelen. In mei 2019 werd de ketenbrede MEDUWA-benadering genoemd in een article on the new EU Strategy for Medicines in the Environment; en in augustus 2019 wordt naar MEDUWA verwezen in een artikel over de ontwikkeling milieuverantwoorde medicijnen.
Margarita Amador en Alfons Uijtewaal: Maak milieukringloop medicatie
deel van gezondheidsbeleid
, Pharmaceutisch Weekblad, Mei 24 2019.

Openstaande vacature bij het MEDUWA-Vecht(e)-project

25.06.2019, Vanaf 15.8.2019 komt er in het MEDUWA-Vecht(e)-project één vacature vrij als projectmanager (wetenschappelijk medewerker, m/v/d, remuneratiegroep 13 TV-L, 70 %). Meer informatie over de vacature is te vinden op de homepage van de Universiteit Osnabrück. De sluitingsdatum voor sollicitaties is 03.07.2019.

WIS User Session aan de Universiteit Osnabrueck

14.06.2019, Op 19 juni is er een WIS/GREAT-ER workshop aan de Universiteit Osnabrück voor de partners van het MEDUWA project georganiseerd. Het algemene doel van de workshop is dat de deelnemers een breder begrip krijgen van GREAT-ER (Geography-referenced regional exposure assessment tool for European rivers) en het WIS (Watershed Information System).

De WIS ontwikkeld door Geoplex is een van de innovaties die in het kader van MEDUWA zijn ontwikkeld. Het is ontworpen als een platform om belanghebbenden te informeren over de huidige status van geneesmiddelen in het stroomgebied van de Vecht. Op dit moment bevat deze informatie vooral gegevens over een vooraf gekozen set van 15 referentiestoffen en hun voorspelde concentraties in het stroomgebied. De voorspellingen worden gesimuleerd aan de Universiteit Osnabrück met behulp van het GREAT-ER model. Door middel van het model kunnen farmaceutische concentraties op stroomgebiedsschaal worden geëvalueerd. Bovendien kunnen verschillende lozingscondities worden aangepakt (lage stroom, gemiddelde stroom). Eenmaal opgezet kan het model gebruikt worden om a priori verschillende mitigatiemaatregelen te evalueren (bv. het uitrusten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een extra zuiveringsfase, vermindering van het farmaceutisch verbruik, ….).

De beste manier om een dergelijk complex instrument te benaderen en het abstractieniveau te verminderen is het model zelf te onderzoeken. Op de WIS/GREAT-ER workshop hadden  de deelnemers de gelegenheid onder begeleiding van de partners van de Universiteit Osnabrück en de medewerkers van Geoplex het model te testen.

Global Goals Event aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

23.05.2019, Op 22 mei 2019 organiseerde de Stichting Huize Aarde op het Global Goals Event van de HAN Hogeschool Nijmegen op 22 mei 2019 een workshop over mogelijke antwoorden van de zorgsector op de medicinale milieukringloop. De MEDUWA-aanpak werd gepresenteerd. Deelnemers (voornamelijk uit de gezondheidszorg) werden uitgenodigd om het onderwerp vanuit economische, technische, sociale en ethische invalshoeken te benaderen en te delen wat ze zelf kunnen doen.

Lezing Groene Farmacie aan het Leidse Universitair Medisch Centrum

21.05.2019, Op 20 mei 2019 werd door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal een lezing gegeven voor studenten farmacie aan het Leids Universitair Medisch Centrum over de noodzaak van een transitie naar een duurzame apotheek.

Dit was de tweede keer dat een dergelijke lezing werd gegeven. De Masterstudenten toonden veel belangstelling voor het onderwerp. Een centrale vraag die de studenten in 2018 aan de orde stelden was hoe groene farmacie er uitziet in landen die geen hoogtechnologische waterbehandelingsinstallaties etc. hebben.

SETAC Europa 29e jaarvergadering van SETAC Europa

26.03.2019, Van 26 tot 30 mei 2019 vindt in Helsinki de volgende conferentie van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) plaats, zie link.  Het is een 5-daags evenement met een verscheidenheid aan leermogelijkheden over nieuw onderzoek, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de nieuwste methoden op het gebied van milieutoxicologie en -chemie. De conferentie zal worden bezocht door 2.000 tot 2.500 wetenschappers, beoordelaars, regelgevers en managers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, die gemiddeld 60 landen vertegenwoordigen. Deze bijeenkomst biedt een unieke netwerkmogelijkheid en een kans voor onderlinge samenwerking ook lang na de bijeenkomst.

Save the date: 19 juni 2019: VVM Café Waterverontreiniging door medicijnen met Alfons Uijtewaal

31.02.2019, Hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, VVM, organiseert een avond over Waterverontreiniging door medicijnen: problemen en oplossingsrichtingen. Medicijnen en hun omzettingsproducten komen na gebruik via het toilet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en lucht in het oppervlaktewater terecht. Het gaat jaarlijks om enorme hoeveelheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gezondheid en ecologie? En wat kan waterbeheer bijdragen aan een effectievere aanpak? Die vragen vormen de insteek van het VVM Café op 19 juni over dit onderwerp.  MEDUWA initiator Alfons Uijtewaal van Huize Aarde zal ingaan op de meer algemene milieukundige aspecten en op de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid.

MEDUWA Innovation “plasma-geactiveerd water” ondersteunt de Green Deal “Medicijnen uit water”

22.02.2019, Cathy van Beek, door het ministerie van VWS benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg, legt de mogelijkheden van de zorg uit om de derde pijler van de Green Deal Duurzame Zorg “Medicijnen uit het Water” aan te pakken:

Medicijnen uit het water

Medicijnen uit het water (Dutch only)Cathy van Beek, door het ministerie van VWS benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg, legt de mogelijkheden van de zorg uit om de derde pijler van de Green Deal Duurzame Zorg "Medicijnen uit het Water" aan te pakken: "de zorg kan ontzettend veel doen.[…] We hebben elkaar nodig. Je moet het samen doen: de zorgsector, de watersector hebben verschillende talen en beelden van elkaar. Zoek elkaar op". Cathy van Beek pleit voor een groen formularium en oplossingen in de hele medicijnketen: naast minder medicijnen voor te schrijven, zijn er terugbrengacties en wordt onderzocht hoe medicijnen kunnen worden afgebroken in het water. Als voorbeeld geeft MEDUWA partner en RUMC toxicoloog Paul Scheepers de MEDUWA-innovatie "plasma geactiveerd water" om medicijnen af te breken direct nadat ze in de urine en ontlasting op het toilet worden geloosd.

Gepostet von MEDUWA-Vechte am Montag, 4. Februar 2019

“De zorg kan ontzettend veel doen.[…] We hebben elkaar nodig. Je moet het samen doen: de zorgsector, de watersector hebben verschillende talen en beelden van elkaar. Zoek elkaar op”. Cathy van Beek pleit voor een groen formularium en oplossingen in de hele medicijnketen: naast minder medicijnen voor te schrijven, zijn er terugbrengacties en wordt onderzocht hoe medicijnen kunnen worden afgebroken in het water. Als voorbeeld geeft MEDUWA partner en RUMC toxicoloog Paul Scheepers de MEDUWA-innovatie “plasma geactiveerd water” om medicijnen af te breken direct nadat ze in de urine en ontlasting op het toilet worden geloosd.

MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting gaat in de tweede ronde

21.02.2019, “Uitwisseling met de innovatoren” – Met dit uitgangspunt als leidraad nodigde het MEDUWA-team de deelnemers van dit jaar uit voor hun Stakeholder & Partner Meeting op 15 januari in de Denkfabrik Nordhorn aan de oever van het Vechtmeer. Naast een presentatie van de 12 innovaties, hebben verdere lezingen en fora over medicijnen en multiresistente bacteriën in de Vecht stof tot nadenken gegeven over integrale oplossingen in de praktijk. Lees meer in de Samenvatting MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting. Luister naar meer impressies van de stakeholdersbijeenkomst in de volgende (Duitse) NDR 1 bijdrage van 15 januari 2019:

Lees ook het persbericht (in het Duits) van de Universiteit Osnabrück.

MEDUWA in het Pharmaceutisch Weekblad

24.01.2019, De kringloop van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht aanpakken, lukt alleen met maatregelen op meerdere niveaus in de medicijnketen. Vanuit die gedachte is in 2017 het project MEDUWA-Vecht(e) opgezet, een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen. “Dit eiwit wordt keurig afgebroken in het milieu, een duurzaam product dus.”

Het hele artikel is hier verkrijgbaar: Frans van den Houdt, Milieuschade aanpakken met ingrepen in hele medicijnketen, Pharm weekbl 21 december 2018;153–51/52.

Lees verdere publicaties geschreven door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal: Milieueffect medicijngebruik blinde vlek in Tijdschrift Milieu 2017-6; and Groene farmacie, Pharmaceutisch Weekblad, October 20 2017.

Nieuwe MEDUWA-publicatie

10.01.2019, Lees de huidige bijdrage van de Radboud Universiteit voor het MEDUWA project, de publicatie van Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J., 2019, Modelling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis, Science for the Total Environment.

MEDUWA-Vecht(e) video

18.11.2018, Kijk naar het MEDUWA-Vecht(e) video over de twee MEDUWA innovaties  – Phytoremediatie en Herbal Antibiotic Replacement

Duurzaamheidscafe over ‘medicijnen uit afvalwater’, lezing Ad Ragas, Nijmegen

15.07.2018, Op donderdag 5 juli gaf MEDUWA partner, prof. dr. Ad Ragas, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, een lezing over ‘medicatie in het drinkwater’ in het Marikenhuis te Nijmegen. Meer lezen.over de speciale editie duurzaamheidscafé:Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater

Persbericht 1ste MEDUWA Stakeholder en partner-meeting

22.03.2018, Contaminatie van het milieu door geneesmiddelen en multiresistente bacteriën is een complex probleem in de Vechte, zowel in Duitsland als in Nederland. Een consortium van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties werkt daarom samen in het door de EU gefinancierde, grensoverschrijden de innovatieproject MEDUWA-Vecht(e) (MEDicine Unwanted in WAter). Op dinsdag 6 maart 2018 bracht het MEDUWA Vecht(e)-project voor het eerst belanghebbenden uit de oeverstaten van lokale en regionale overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de gezondheid van mens en milieu samen met de projectpartners. De bijeenkomst vond plaats aan de universiteit van Osnabrück, die leiding geeft aan het innovatieproject. Lees meer in de pdf versie persbericht.

Grensoverschrijdend project om medicijnen in water te beperken MEDUWA Artikel in H2O 

08.01.2018, Alfons Uijtewaal, oprichter en mede coördinator van het MEDUWA-Vecht(e) project publiceert artikel over hoe we de verontreiniging van bodem en water door medicijnen en multiresistente bacteriën in de Vecht beperken kunnen. Lees meer…

Conferentie Groene Apotheek, Universitair Medisch Centrum Utrecht

27.10.2017, De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën is een drijfveer voor innovatie in de humane en diergeneeskundige keten. De zorgsector zoekt naar oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. Tijdens dit symposium worden concrete actiemogelijkheden gepresenteerd. MEDUWA sponsort dit evenement en tijdens de plenaire en de postersessies zullen enkele MEDUWA-partners (Martien Graumans, RUMC, Rik Oldenkamp en Daniel Duarte, RU; en Willem Seinen, Alloksys BV) hun werk presenteren.

Link naar programma

https://www.vvm.info/greenpharmacy