Publicaties

Publicaties

Hier vindt u de meest recente publicaties van het MEDUWA-Vecht(e) project, evenals verdere literatuur over dit onderwerp

Amador, M., Uijtewaal, A., (2020): Groene medicijnen  – utopie of optie? Tijdschrift Milieu. Nr. 2, April 2020: 6-7.

Wöhler, L., Niebaum, G., Krol, M., Hoekstra, A.Y., (2020): De grijswatervoetafdruk van menselijke en veterinaire medicijnen. Water Research X,  Volume 7, 100044. Link naar artikel.

Graumans, M., Hoeben, W., Russel, F., Scheepers, P. (2020): Oxidative degradation of cyclophosphamide using thermal plasma activation and UV/H2O2 treatment in tap water. Environmental Research 182: 109046. (Engels) Link naar de website.

Amador, M., Uijtewaal, A. (2019b): Goed werkzaam medicijn kan óók milieuriendelijk zijn. Pharmaceutisch Weekblad 154 (39): 12-14. Download het artikel.

Amador, M. Uijtewaal, A. (2019a): Maak milieukringloop medicatiedeel van gezondheidsbeleid. Pharmaceutisch Weekblad 154(21): 10-11. Download het artikel.

Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J. (2019): Modeling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis. Science for the Total Environment 659: 335-341. Download het artikel.

van den Houdt, F. (2018): Milieuschade aanpakken metingrepen in hele medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 153(21): 38-41. Download het artikel.

Amador, M., Uijtewaal, A. (2017): Milieueffect medicijnge-bruik blinde vlek. Tijdschrift Milieu 23(6):20-21. Download het artikel.

Amador, M., Uijtewaal, A. (2017): Groene farmacie: ecologisch verantwoorde medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 152(42): 12-13. Download het artikel.