Publicaties

Publicaties

Hier vindt u de meest recente wetenschappelijke publicaties van het MEDUWA-Vecht(e) project, evenals verdere literatuur over dit onderwerp

Graumans, M., Hoeben, W., Russel, F., Scheepers, P. (2020): Oxidative degradation of cyclophosphamide using thermal plasma activation and UV/H2O2 treatment in tap water. Environmental Research 182: 109046. (Engels) Link naar de website.

Amador, M., Uijtewaal, A. (2019b): Goed werkzaam medicijn kan óók milieuriendelijk zijn. Pharmaceutisch Weekblad 154 (39): 12-14. Downloaden wetenschappelijk Amador & Uijtewaal 2019b

Amador, M. Uijtewaal, A. (2019a): Maak milieukringloop medicatiedeel van gezondheidsbeleid. Pharmaceutisch Weekblad 154(21): 10-11. Downloaden wetenschappelijk artikel Amador & Uijtewaal 2019a.

Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J. (2019): Modeling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis. Science for the Total Environment 659: 335-341. Downloaden wetenschappelijk artikel Duarte et al. 2019 (Engels)

van den Houdt, F. (2018): Milieuschade aanpakken metingrepen in hele medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 153(21): 38-41. Downloaden wetenschappelijk artikel van den Houdt 2018

Amador, M., Uijtewaal, A. (2017): Milieueffect medicijnge-bruik blinde vlek. Tijdschrift Milieu 23(6):20-21. Downloaden wetenschappelijk artikel Amador & Uijtewaal 2017

Amador, M., Uijtewaal, A. (2017): Groene farmacie: ecologisch verantwoorde medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 152(42): 12-13. Downloaden wetenschappelijk artikel Amador & Uijtewaal 2017