Publicaties

Publicaties

Hier vindt u de meest recente wetenschappelijke publicaties van het MEDUWA-Vecht(e) project, evenals verdere literatuur over dit onderwerp

 

Amador, M. Uitjewaal, A. (2019): Maak milieukringloop medicatiedeel van gezondheidsbeleid. Pharmaceutisch Weekblad 154(21): 10-11. Downloaden wetenschappelijk artikel Amador & Uitjewaal 2019.

Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J. (2019): Modeling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis. Science for the Total Environment 659: 335-341. Downloaden wetenschappelijk artikel Duarte et al. 2019 (Engels)

van den Houdt, F. (2018): Milieuschade aanpakken metingrepen in hele medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 153(21): 38-41. Downloaden wetenschappelijk artikel van den Houdt 2018

Amador, M., Uitjewaal, A. (2017): Milieueffect medicijnge-bruik blinde vlek. Tijdschrift Milieu 23(6):20-21. Downloaden wetenschappelijk artikel Amador & Uitjewaal 2017

Amador, M., Uitjewaal, A. (2017): Groene farmacie: ecologisch verantwoorde medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 152(42): 12-13. Downloaden wetenschappelijk artikel Amador & Uitjewaal 2017