Stroomgebied-Informatiesysteem (WIS)

Stroomgebied-Informatiesysteem (WIS)

Om de ontwikkeling van geïntegreerde maatregelen en communicatie te bevorderen is in het kader van MEDUWA de bètaversie van het Watershed Information System (WIS) ontwikkeld.

De WIS zal worden gebruikt om producten en meetresultaten van verschillende deelprojecten aan elkaar te koppelen. Met de WIS kan de effectiviteit van vaak drastische en/of kostbare emissiereductiemaatregelen vooraf worden bepaald. De deelnemende bedrijven gebruiken het om de effectiviteit van hun producten te testen en op de markt te brengen.

Naar de website van de bètaversie van het Watershed Information System (WIS).