Welkom bij MEDUWA

Welkom bij

Welkom bij

Welkom bij

MEDUWA

Het MEDUWA-Vecht(e) project ontwikkelt oplossingen
die de verontreiniging van water, bodem en voedsel
door medicijnen en multiresistente bacteriën verminderen of voorkomen.

Het MEDUWA-Vecht(e) project ontwikkelt oplossingen
die de verontreiniging van water, bodem en voedsel
door medicijnen en multiresistente bacteriën verminderen of voorkomen.

Het MEDUWA-Vecht(e) project ontwikkelt oplossingen
die de verontreiniging van water, bodem en voedsel
door medicijnen en multiresistente bacteriën verminderen of voorkomen.

Welkom bij

Welkom bij

Welkom bij

MEDUWA

Meer informatie over de ontwikkeling van het project
en de huidige termijnen

Meer informatie over de ontwikkeling van het project
en de huidige termijnen

Meer informatie over de ontwikkeling van het project
en de huidige termijnen

Welkom bij

Welkom bij

Welkom bij

MEDUWA

Verdere informatie en ontwikkelingen op het gebied van antibioticaresistentie, waterbescherming, menselijke en diergeneeskunde en nog veel meer

Verdere informatie en ontwikkelingen op het gebied van antibioticaresistentie, waterbescherming, menselijke en diergeneeskunde en nog veel meer

Verdere informatie en ontwikkelingen op het gebied van antibioticaresistentie, waterbescherming, menselijke en diergeneeskunde en nog veel meer

Slider