New Homepage Dutch

Fehler beim Laden

MEDUWA’s 12 innovaties


Het MEDUWA-Vecht(e) project ontwikkelt oplossingen die de
verontreiniging van water, bodem en voedsel door medicijnen
en multiresistente micro-organismen verminderen of voorkomen.