MEDUWA

Het project

Samenvatting

De aanpak van een complexe materie als verontreiniging van grond, voedsel, water en lucht met humane en veterinaire medicijnen en multi-resistente bacteriën vereist een breed pakket van elkaar aanvullende technieken en methoden. MEDUWA-Vecht(e)  (MEDicijnen Uit het WAter) is een samenwerkingsverband van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, een overheid en particuliere organisaties. Deze brede coalitie ontwikkelt producten en diensten die de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnenen multiresistente bacteriën tegengaan, en tegelijkertijd de regionale economie ondersteunen. In MEDUWA-Vecht(e) worden 12 innovaties ontwikkeld. Het meest vernieuwende van dit project is echter dat gelijktijdig in meerdere schakels van de medicijnketen aan beheersmaatregelen wordt gewerkt (zie diagram 1 en 2):

• meting, visualisatie en communicatie van de thematiek,

• het modelmatig simuleren van maatregelen,

• preventie en mitigatie.

Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden ideeën, strategieën, technieken en methoden voor het beheer van de bodem en het water in een stroomgebied geïntegreerd.

MEDUWA-Vecht(e) richt zich als test case op het grensoverschrijdende stroomgebieden van de rivier de Duits/Overijsselse Vecht.

De 12 innovaties zijn verdeeld over verschillende beheersaspecten, zie ook diagram 1:

Diagram 1. De verschillende beheersaspecten van MEDUWA-Vecht(e)
In het volgende diagram wordt de verdeling van de innovaties over de verschillende schakels van de medicijnketen getoond.

 

Groene farmacie

Het MEDUWA-project is gekoppeld aan de uitgangspunten van groene farmacie. Groene farmacie is gericht op het verkleinen van de maatschappelijke en ecologische voetafdruk van de medicinale zorg voor mens en dier. Iedere schakel van de humane en veterinaire medicijnketen kent andere actoren, behoeften, beleid en prioriteiten. Desondanks dient gezamenlijk een integraal pakket van maatregelen ontwikkeld te worden. Ook is een vorm nodig waarmee verschillende actoren met elkaar kunnen communiceren.

 

Watershed Information System (WIS)

Om de ontwikkeling van integrale maatregelen en communicatie te stimuleren is binnen MEDUWA het stroomgebied-informatiesysteem (Watershed Information System, WIS) ontwikkeld. Via de WIS worden producten en meetresultaten uit meerdere deelprojecten verbonden. Met de WIS kan de effectiviteit van veelal ingrijpende en/of kostbare emissie-beperkende maatregelen voorafgaand bepaald worden. Participerende bedrijven gebruiken dit informatiesysteem om de werkzaamheid van hun product te testen en te vermarkten.

Voor meer info over de WIS, zie link.

One Health

De zorg voor de gezondheid van dieren, mensen en het milieu (ook wel One Health genoemd, zie diagram) maakt deel uit van elke innovatie van MEDUWA. One Health omvat het vermijden van milieu- en gezondheidseffecten van menselijk en diergeneeskundig medicijngebruik. In het MEDUWA-project ligt de nadruk op de gezondheid van ecosystemen, omdat een gezond ecosysteem gunstig is voor de gezondheid van mens en dier. De gezondheid van mens en dier impliceert minder vervuiling van het ecosysteem met medicijnen en multi-resistente micro-organismen.

SDGs

MEDUWA draagt bij aan 7 van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, zie diagram.