MEDUWA-Verklaring

MEDUWA-verklaring 2020 betreffende de uitstoot van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik


 
Om de aanpak van de door medicijnen en multiresistente bacteriën veroorzaakte milieukringloop te bevorderen, is de onderstaande MEDUWA-verklaring opgesteld. Sinds februari 2020 hebben projectpartners en belanghebbenden deze verklaring namens hun organisatie of op persoonlijke titel ondertekend.

Wilt u de onderstaande verklaring ook ondertekenen?
Stuur dan naam en adres naar post(at)meduwa.eu.

Wij, ondergetekenden verklaren dat:

 1. de medicinale milieukringloop onderdeel dient te zijn van een gecombineerd gezondheidsbeleid, door zowel de humane als de veterinaire gezondheidszorg – de One Health-benadering;
 2. het belangrijk is dat de sectoren water, humane zorg, veterinaire zorg en veeteelt/aquacultuur samenwerken om het probleem zoveel mogelijk bij de bron op te lossen;
 3. gedurende de opleiding en bijscholing van degenen die medicijnen (gaan) voorschrijven, meer nadruk moet worden gelegd op het thema van de medicinale milieukringloop;
 4. in beleid, wetgeving en inkoop meer nadruk moet worden gelegd op productie en gebruik van milieuvriendelijke medicijnen;
 5. de verontreiniging van oppervlakte-, grond- en drinkwater, bodem, voedsel en lucht met deze chemische en biologische contaminanten moet worden beschouwd als een kwestie van openbare hygiëne, en, in overeenstemming met het voorzorgsprincipe, moet worden vermeden;
 6. in overeenstemming met het EU-beginsel dat de vervuiler betaalt, in alle EU-lidstaten de milieukwaliteitsdoelstellingen dienen te worden geïntegreerd in het beleid voor landbouw, humane/veterinaire gezondheid om de maatschappelijke kosten te beteugelen;
 7. ook regionale en lokale overheden beleid op het gebied van milieu, landbouw en humane/veterinaire gezondheid dienen te integreren; en hiertoe proefprojecten dienen te faciliteren;
 8. alle relevante EU-financieringsprogramma’s voor Research & Development meer prioriteit dienen te geven aan de ontwikkeling en opschaling van innovatieve brongerichte oplossingen voor deze thematiek.
   
  Verklaringen uitsluitend voor MEDUWA-Vecht(e) Projectpartners en Stakeholders:

 9. wij ernaar zullen streven onze grensoverschrijdende samenwerking voort te zetten en de MEDUWA-innovaties na afloop van het project verder te ontwikkelen en te bevorderen;
 10. wij deze kwestie hoog op onze respectieve agenda’s zullen houden en andere organisaties zullen aanmoedigen om hetzelfde te doen binnen hun lokale, regionale, nationale en internationale netwerken, en hen vragen om samen te werken aan concrete oplossingen.

 
Het doel van de verklaring is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen beleidsmakers en beleidsadviseurs, onderzoekers en particuliere bedrijven om actie te ondernemen tegen biologische en chemische vervuiling door farmaceutische producten en multiresistente bacteriën in het milieu, die een onzichtbare bedreiging vormen voor het milieu, de volksgezondheid en de economie.

Lijst van ondertekenende partijen:
Ina Ebert, Umweltbundesamt
Erik Lievers, Waterschap Vechtstromen
Svenja Starke, Microganic
Janco van Gelderen
Thomas Kock, Weil Wasseraufbereitung
Björn Werdeling, Weil Wasseraufbereitung
K.H. Odink, Waterschap Drents Overijsselse Delta
E.J.I.M.Leenen, H2Oké
Julian Fischer, a tip: tap e.V.
Richard Schlicker, Geoplex GIS GmbH
Frederik Hilling, Geoplex GIS GmbH
Rien de Ridder, Waterschap Zuiderzeeland
Lieneke Stam
Volker Lämmchen, University Osnabrück
Herman Feil, Alloksys Life Sciences
Josephine Deperink, Novaris
Paul Leenders, VitalFluid
Joris de Grooth
Maria Groot
Dick Bijl, International Society of Drug Bulletins (ISDB)
Cornelis Peters, Europa Ayurveda Centrum
Martijn van Heijningen
Franziska Czernik
Thorsten Kuczius
Paul Scheepers
Martien Graumans
Caroline van Bers, The Integrated Assessment Society
Margarita Amador, Stichting Huize Aarde
Raissa Ulbrich, University Osnabrück
Will Clark, Health Care Without Harm (HCWH) Europe
Walter Oppel, BUND (Friends of the Earth Germany) Kreisgruppe Grafschaft Bentheim

Een gedetailleerde versie van de MEDUWA-verklaring 2020 over de uitstoot van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik in het Engels:  MEDUWA Verklaring