Nieuws

SETAC Europa 29e jaarvergadering van SETAC Europa

26.03.2019, Van 26 tot 30 mei 2019 vindt in Helsinki de volgende conferentie van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) plaats, zie link.  Het is een 5-daags evenement met een verscheidenheid aan leermogelijkheden over nieuw onderzoek, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de nieuwste methoden op het gebied van milieutoxicologie en -chemie. De conferentie zal worden bezocht door 2.000 tot 2.500 wetenschappers, beoordelaars, regelgevers en managers uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, die gemiddeld 60 landen vertegenwoordigen. Deze bijeenkomst biedt een unieke netwerkmogelijkheid en een kans voor onderlinge samenwerking ook lang na de bijeenkomst.

Save the date: 19 juni 2019: VVM Café Waterverontreiniging door medicijnen met Alfons Uijtewaal

31.01.2019, Hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, VVM, organiseert een avond over Waterverontreiniging door medicijnen: problemen en oplossingsrichtingen. Medicijnen en hun omzettingsproducten komen na gebruik via het toilet, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en lucht in het oppervlaktewater terecht. Het gaat jaarlijks om enorme hoeveelheden. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor gezondheid en ecologie? En wat kan waterbeheer bijdragen aan een effectievere aanpak? Die vragen vormen de insteek van het VVM Café op 19 juni over dit onderwerp.  MEDUWA initiator Alfons Uijtewaal van Huize Aarde zal ingaan op de meer algemene milieukundige aspecten en op de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid.

MEDUWA Innovation “plasma-geactiveerd water” ondersteunt de Green Deal “Medicijnen uit water”

22.02.2019, Cathy van Beek, door het ministerie van VWS benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg, legt de mogelijkheden van de zorg uit om de derde pijler van de Green Deal Duurzame Zorg “Medicijnen uit het Water” aan te pakken:

Medicijnen uit het water

Medicijnen uit het water (Dutch only)Cathy van Beek, door het ministerie van VWS benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg, legt de mogelijkheden van de zorg uit om de derde pijler van de Green Deal Duurzame Zorg "Medicijnen uit het Water" aan te pakken: "de zorg kan ontzettend veel doen.[…] We hebben elkaar nodig. Je moet het samen doen: de zorgsector, de watersector hebben verschillende talen en beelden van elkaar. Zoek elkaar op". Cathy van Beek pleit voor een groen formularium en oplossingen in de hele medicijnketen: naast minder medicijnen voor te schrijven, zijn er terugbrengacties en wordt onderzocht hoe medicijnen kunnen worden afgebroken in het water. Als voorbeeld geeft MEDUWA partner en RUMC toxicoloog Paul Scheepers de MEDUWA-innovatie "plasma geactiveerd water" om medicijnen af te breken direct nadat ze in de urine en ontlasting op het toilet worden geloosd.

Gepostet von MEDUWA-Vechte am Montag, 4. Februar 2019

“De zorg kan ontzettend veel doen.[…] We hebben elkaar nodig. Je moet het samen doen: de zorgsector, de watersector hebben verschillende talen en beelden van elkaar. Zoek elkaar op”. Cathy van Beek pleit voor een groen formularium en oplossingen in de hele medicijnketen: naast minder medicijnen voor te schrijven, zijn er terugbrengacties en wordt onderzocht hoe medicijnen kunnen worden afgebroken in het water. Als voorbeeld geeft MEDUWA partner en RUMC toxicoloog Paul Scheepers de MEDUWA-innovatie “plasma geactiveerd water” om medicijnen af te breken direct nadat ze in de urine en ontlasting op het toilet worden geloosd.

MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting gaat in de tweede ronde

21.02.2019, “Uitwisseling met de innovatoren” – Met dit uitgangspunt als leidraad nodigde het MEDUWA-team de deelnemers van dit jaar uit voor hun Stakeholder & Partner Meeting op 15 januari in de Denkfabrik Nordhorn aan de oever van het Vechtmeer. Naast een presentatie van de 12 innovaties, hebben verdere lezingen en fora over medicijnen en multiresistente bacteriën in de Vecht stof tot nadenken gegeven over integrale oplossingen in de praktijk. Lees meer in de Samenvatting MEDUWA-Vecht(e) Stakeholder & Partner Meeting. Luister naar meer impressies van de stakeholdersbijeenkomst in de volgende (Duitse) NDR 1 bijdrage van 15 januari 2019:

Lees ook het persbericht (in het Duits) van de Universiteit Osnabrück.

MEDUWA in het Pharmaceutisch Weekblad

24.01.2019, De kringloop van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht aanpakken, lukt alleen met maatregelen op meerdere niveaus in de medicijnketen. Vanuit die gedachte is in 2017 het project MEDUWA-Vecht(e) opgezet, een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen. “Dit eiwit wordt keurig afgebroken in het milieu, een duurzaam product dus.”

Het hele artikel is hier verkrijgbaar: Franz van den Houdt, Milieuschade aanpakken met ingrepen in hele medicijnketen, Pharm weekbl 21 december 2018;153–51/52.

Lees verdere publicaties geschreven door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal Milieueffect medicijngebruik blinde vlek – Milieu 2017-6 in de Tijschrift Milieu en Groene farmacie Pharmaceutisch Weekblad 20 okt 2017 Pharm weekbl 20 oktober 2017;152–42.

Nieuwe MEDUWA-publicatie

10.01.2019, Lees de huidige bijdrage van de Radboud Universiteit voor het MEDUWA project, de publicatie van Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J., 2019, Modelling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis, Science for the Total Environment.

Duurzaamheidscafe over ‘medicijnen uit afvalwater’, lezing Ad Ragas, Nijmegen

15.07.2018, Op donderdag 5 juli gaf MEDUWA partner, prof. dr. Ad Ragas, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, een lezing over ‘medicatie in het drinkwater’ in het Marikenhuis te Nijmegen. Meer lezen.over de speciale editie duurzaamheidscafé:Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater

MEDUWA-Vecht(e) video

18.11.2018, Kijk naar het MEDUWA-Vecht(e) video over de twee MEDUWA innovaties  – Phytoremediatie en Herbal Antibiotic Replacement

Persbericht 1ste MEDUWA Stakeholder en partner-meeting

22.03.2018, Contaminatie van het milieu door geneesmiddelen en multiresistente bacteriën is een complex probleem in de Vechte, zowel in Duitsland als in Nederland. Een consortium van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties werkt daarom samen in het door de EU gefinancierde, grensoverschrijden de innovatieproject MEDUWA-Vecht(e) (MEDicine Unwanted in WAter). Op dinsdag 6 maart 2018 bracht het MEDUWA Vecht(e)-project voor het eerst belanghebbenden uit de oeverstaten van lokale en regionale overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de gezondheid van mens en milieu samen met de projectpartners. De bijeenkomst vond plaats aan de universiteit van Osnabrück, die leiding geeft aan het innovatieproject. Lees meer in de pdf versie persbericht.

Grensoverschrijdend project om medicijnen in water te beperken MEDUWA Artikel in H2O 

08.01.2017, Alfons Uijtewaal, oprichter en mede coördinator van het MEDUWA-Vecht(e) project publiceert artikel over hoe we de verontreiniging van bodem en water door medicijnen en multiresistente bacteriën in de Vecht beperken kunnen. Lees meer…

Conferentie Groene Apotheek, Universitair Medisch Centrum Utrecht

27.10.2017, De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën is een drijfveer voor innovatie in de humane en diergeneeskundige keten. De zorgsector zoekt naar oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging. Tijdens dit symposium worden concrete actiemogelijkheden gepresenteerd. MEDUWA sponsort dit evenement en tijdens de plenaire en de postersessies zullen enkele MEDUWA-partners (Martien Graumans, RUMC, Rik Oldenkamp en Daniel Duarte, RU; en Willem Seinen, Alloksys BV) hun werk presenteren.

Link naar programma

https://www.vvm.info/greenpharmacy