Nieuws

2de. MEDUWA Stakeholder & Partner vergadering 15 januari in Nordhorn, Duitsland

Op dinsdag 15 januari verbindt het MEDUWA-Vecht(e) project voor de tweede keer stakeholders met projectpartners tijdens de jaarlijkse Stakeholder en Partner Meeting. De stakeholders vertegenwoordigen lokale, regionale en nationale overheden, bedrijven en NGO’s die zich bezighouden met de gezondheid van mens en milieu in beide landen. De bijeenkomst vindt plaats aan de oever van het Vechtemeer in Nordhorn, Duitsland.

De MEDUWA Stakeholder-Partner Meeting is een platform voor kennisuitwisseling. Sinds de eerste stakeholders- en partnerbijeenkomst in maart 2018 hebben stakeholders waardevolle bijdragen geleverd in de vorm van advies, gegevens en contacten voor het project en het identificeren van marketingmogelijkheden. De vergadering zal ook dit jaar op deze aanpak blijven vertrouwen, zodat toekomstige gebruikers van de innovaties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de innovaties. Wat Nederlandse en Duitse praktijkmensen van elkaar kunnen leren is een ander aandachtspunt in dit grensoverschrijdende project. Lees meer in het persbericht (in het Duits).

Nieuwe MEDUWA-publicatie

Lees de huidige bijdrage van de Radboud Universiteit voor het MEDUWA project, de publicatie van Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J., 2019, Modelling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis, Science for the Total Environment. Het artikel is hier tot 16 februari gratis te downloaden.

Duits-Nederlands Vechtstromen Symposium, 27 September in Hardenberg / Organisator: Waterschap Vechtstromen

Onder het thema, ‘De Vecht verandert’ vond op donderdag 27 september het Nederlands-Duitse Vechtsymposium en de Vechtdaldag plaats. Honderden experts, bestuurders en andere betrokkenen bogen zich over de toekomst van Vecht en Dinkel onder veranderende klimatologische omstandigheden. Het symposium is een activiteit van de stuurgroep Vecht in combinatie met het Europese project Living Vecht-Dinkel. Duitse en Nederlandse projectpartners werken hierin samen om waterveiligheid, economische ontwikkelingen en recreatie op een innovatieve wijze met elkaar te verbinden. Meer lesen…

Duurzaamheidscafe over ‘medicijnen uit afvalwater’, lezing Ad Ragas, Nijmegen

Op donderdag 5 juli gaf MEDUWA partner, prof. dr. Ad Ragas, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, een lezing over ‘medicatie in het drinkwater’ in het Marikenhuis te Nijmegen. Meer lesenSpeciale editie duurzaamheidscafé: ‘Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater

Persbericht 1ste MEDUWA Stakeholderboard-Meeting:

Nederlandse en Duitse partners werken samen tegen farmaceutica en multiresistente bacteriën in het milieu.

Osnabrück 22.03.2018

(pdf versie persbericht)

Contaminatie van het milieu door geneesmiddelen en multiresistente bacteriën is een complex probleem in de Vechte, zowel in Duitsland als in Nederland. Een consortium van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties werkt daarom samen in het door de EU gefinancierde, grensoverschrijdende innovatieproject MEDUWA-Vecht(e) (MEDicine Unwanted in WAter).

Op dinsdag 6 maart 2018 bracht het MEDUWA Vecht(e)-project voor het eerst belanghebbenden uit de oeverstaten van lokale en regionale overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de gezondheid van mens en milieu samen met de projectpartners. De bijeenkomst vond plaats aan de universiteit van Osnabrück, die leiding geeft aan het innovatieproject.
MEDUWA-projectleider Bianca Müllmann en Dorothee Altenhofen van het Bureau voor Waterbeheer, Kustbescherming en Natuurbehoud van Nedersaksen openden de vergadering. In haar rol als manager van het NLWKN-kantoor, dat zich bezighoudt met grensoverschrijdende

kwesties, benadrukte mevrouw Altenhofen de belangrijke rol die zij en andere belanghebbenden spelen bij het verstrekken van advies, gegevens en contacten voor het project, alsmede bij het identificeren van marketingkansen.
Het driejarige project wordt gefinancierd door het programma INTERREG Duitsland-Nederland. Het ontwikkelt complementaire producten en diensten om de uitstoot van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en multiresistente bacteriën te verminderen. Tegelijkertijd zullen deze innovaties de regionale economie na de marktintroductie ondersteunen. De innovaties richten zich op de gehele levenscyclus van geneesmiddelen, van bron tot zink. Voorbeelden van innovaties zijn monitoringsystemen voor water en dieren, filtratie- en oxidatietechnologieën, antibiotische vervangingsmiddelen uit plantaardige bronnen, geneesmiddelen van planten- en dierenenzymen en een online tool voor het visualiseren van veranderingen in het waterbassin.
De WIS (Watershed Information System) bijvoorbeeld zal gebruikers in staat stellen de verspreiding van stoffen in verschillende scenario’s te vergelijken. Het regionale milieubeoordelingsinstrument met geografische referentie voor Europese rivieren (GREAT-ER) zal gebruikers helpen bij het identificeren van hotspots met een bijzonder hoge verontreiniging van de rivier. Een ander instrument dat in de WIS is geïntegreerd, is de grijswatervoetafdruk, waarmee gebruikers de uitstoot van stoffen in het milieu uit belangrijke bronnen zoals ziekenhuizen, huishoudens, boerderijen en afzonderlijke landbouwproducten zoals vlees en zuivelproducten kunnen berekenen en vergelijken.
Het project loopt in 2020 af en zal, als incubator voor de betrokken bedrijven, hen een voorsprong geven bij de marktintroductie van hun producten. Met de steun van de EU en de betrokken onderzoeksinstellingen kan baanbrekende vooruitgang worden geboekt bij de aanpak van deze complexe uitdaging.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bianca Müllmann
Instituut voor Onderzoek naar Milieusystemen, Universiteit Osnabrück

Telefoon:             +49 541 969 3278

e-mail:                 bmuellmann[at]uos.de