Publications

Publications

Here you will find the latest scientific publications of the MEDUWA-Vecht(e) project, as well as further literature on this topic.

Amador, M., Uijtewaal, A. (2019b): Goed werkzaam medicijn kan óók milieuriendelijk zijn. Pharmaceutisch Weekblad 154 (39): 12-14. Download paper Amador & Uijtewaal 2019b (Dutch)

Amador, M., Uijtewaal, A. (2019a): Maak milieukringloop medicatiedeel van gezondheidsbeleid. Pharmaceutisch Weekblad 154(21): 10-11. Download paper Amador & Uijtewaal 2019a (Dutch).

Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J. (2019): Modeling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis. Science for the Total Environment 659: 335-341. Download paper Duarte et al. 2019

van den Houdt, F. (2018): Milieuschade aanpakken metingrepen in hele medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 153(21): 38-41. Download paper van den Houdt 2018 (Dutch)

Amador, M., Uijtewaal, A. (2017): Milieueffect medicijnge-bruik blinde vlek. Tijdschrift Milieu 23(6):20-21. Download paper Amador & Uijtewaal 2017 (Dutch)

Amador, M., Uijtewaal, A. (2017): Groene farmacie: ecologisch verantwoorde medicijnketen. Pharmaceutisch Weekblad 152(42): 12-13. Download paper Amador & Uijtewaal 2017 (Dutch)