Workshop: Governing the invisible – Policy approaches to micropollutants in water

Workshop en Call for Papers:

Governing the invisible – Policy approaches to micropollutants in water

Van 13-14.11.2019 uur vindt in Heidelberg (Duitsland) op het Internationaal Wetenschapsforum een workshop plaats over de governance van microverontreinigingen in waterlichamen. De workshop is interdisciplinair en richt zich tot alle belanghebbenden die ook geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van ideeën over governance en microvervuiling van waterlichamen en in het verkennen van de volgende kernvragen:

  • Hoe kunnen de verschillen in de aandacht van politici en het publiek voor microverontreinigingen verklaard worden?
  • Wie zijn de belangrijkste actoren die verantwoordelijk zijn voor het bestuur?
  • Welke standpunten nemen zij in en welke strategieën volgen zij om hun belangen te behartigen?
  • Welke rol speelt de Nexus-aanpak bij het vinden van duurzamere oplossingen?

De resultaten van de workshop worden vervolgens vastgelegd in een panel op een andere conferentie of een speciaal onderwerp in een tijdschrift.
Kandidaten voor de workshop worden gevraagd een korte samenvatting (halve pagina) te schrijven met onderzoeksvragen op het gebied van microvervuiling en waterbeheer. Commentaar of resultaten van eigen onderzoek over deze onderwerpen kunnen ook worden opgenomen.
Meer informatie is te vinden op de homepage of in de Flyer.