Wild zwemmers hebben meer multiresistente bacteriën in hun darmen

Wild zwemmers hebben meer multiresistente bacteriën in hun darmen

Infecties bij mensen die regelmatig in rivieren, kanalen en beken zwemmen zijn minder goed behandelbaar met antibiotica. Dat komt doordat men tijdens het zwemmen water binnenkrijgt met daarin bacteriën die tegen meerdere antibiotica resistent zijn. Het RIVM, dat dit onderzoek uit heeft gevoerd, raadt mensen daarom aan om te zwemmen op officiële of andere goed onderzochte zwemlocaties. De kwaliteit van water van officiële locaties moet voldoen aan de Europese regels.
Hoe werd het het onderzoek uitgevoerd:
voor en na zwemwedstrijden en city swims werd de ontlasting van deelnemers onderzocht op resistente ESBL-producerende E. coli. Dit zijn bacteriën die tegen meerdere antibiotica resistent zijn. Het aantal zwemmers dat meer van deze multiresistente bacteriën bij zich had was voor en na het evenement gelijk, maar hoger dan bij de gemiddelde Nederlander. Geconcludeerd werd dat mensen die vaker in verontreinigd water zwemmen, vaker in contact komen met de bacteriën.
Mensen komen niet alleen via verontreinigd oppervlaktewater in aanraking met resistente bacteriën. Dit kan ook via andere mensen, via de omgeving, via contact met dieren of via het eten van (dierlijke) producten.
Bron: Blaak H. et al. 2019, Resistente darmbacteriën bij open water zwemmers, RIVM Briefrapport 2019-0113. Download link