Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!

Nettie Aarnink, Bestuurder bij waterschap Vechtstromen over medicijnresten in het water

Mensen in Nederland gebruiken steeds meer medicijnen. Die medicijnresten kunnen door de rioolwaterzuiveringen gedeeltelijk uit het afvalwater worden gezuiverd. Hierdoor komen medicijnresten in het milieu terecht. In deze Vitens newsletter schrijft Nettie Aarnink, Bestuurder bij waterschap Vechtstromen, over de belangrijkheid van samenwerking om stappen te zetten in de gehele medicijnketen voor het terugdringen van medicijnresten in het water – van productie, gebruik, inzameling tot zuivering. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!