Wereldwijde toename van antibioticaresistentie in de veehouderij

Wereldwijde toename van antibioticaresistentie in de veehouderij Tot nu toe zijn er in de geïndustrialiseerde landen discussies gevoerd over een toenemend gebruik van antibiotica in de landbouw. Vooral in de centra van de intensieve veehouderij. Er werd niet wereldwijd gekeken naar de ontwikkelingen in opkomende en ontwikkelingslanden. Een onderzoeksteam van …