Multi-resistente kiemen in water: Groenen bedreigen minister van Milieu Lies met een rechtszaak.

Multi-resistente kiemen in water: Groenen bedreigen minister van Milieu Lies met een rechtszaak. De Groenen beschuldigen de Duitse provincie Niedersaksen van het achterhouden van gegevens over multiresistente kiemen in de wateren van Nedersaksen. Nu bedreigen ze minister van Milieu Olaf Lies met juridische stappen. Lees meer in het artikel van …