Bodem, water en landbouwgewassen verontreinigd met antibioticaresistente bacteriën

Bodem, water en landbouwgewassen verontreinigd met antibioticaresistente bacteriën Volgens de Europese Commissie vormen antimicrobiële medicijnen en tegen deze medicijnen resistente micro-organismen in het milieu een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid ter wereld (Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, maart 2019).  Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt …