Arzneimittelrückstände in Trinkwasser ist Thema im Deutschen Bundestag

Arzneimittelrückstände in Trinkwasser ist Thema im Deutschen Bundestag Im Januar ging im Deutschen Bundestag ein Bericht des Büros für Technikfolgen-Abschätzung ein. Das Thema: Arzneimittelrückstände im Trinkwasser. Durch den steigenden Medikamentenverbrauch an Mensch und Tier, sammeln sich auch vermehrt Rückstände in der Umwelt und somit auch in den Gewässern. Der Bericht …

Onderzoek naar microverontreinigingen: modellering van de waterkwaliteit

Onderzoek naar microverontreinigingen: modellering van de waterkwaliteit Het incident in Borne op 15 juni 2019, waar tientallen kinderen ziek werden na recreatie in de Bornsebeek, riep bij het Duits-Nederlandse MEDUWA-Vecht(e)-consortium vragen op over de precieze oorzaak van de infectie, de blootstelling aan multiresistente bacteriën in het water en de vervuilingsbronnen …

Eindrapport over antibiotica en multiresistente bacteriën in de wateren van Nedersaksen

Eindrapport over antibiotica en multiresistente bacteriën in de wateren van Nedersaksen Het eindrapport over multiresistente bacteriën is beschikbaar: “De Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) en het academisch ziekenhuis Bonn (Uni Bonn) hebben het 170 pagina’s tellende eindrapport over het voorkomen van antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresidu’s in afvalwaterzuiveringsinstallaties …

BDEW roept op tot een nieuwe medicijn strategie voor Duitsland van producent tot consument

BDEW roept op tot een nieuwe medicijn strategie voor Duitsland van producent tot consument MEDUWA wijst de weg: Om geneesmiddelen in het milieu te verminderen, worden belanghebbende uit de hele medicijnketen bij het project betrokken en richt zich het project, naast het verwijderings niveau, ook op het productie- en toepassingsniveau. …

Multi-resistente kiemen in water: Groenen bedreigen minister van Milieu Lies met een rechtszaak.

Multi-resistente kiemen in water: Groenen bedreigen minister van Milieu Lies met een rechtszaak. De Groenen beschuldigen de Duitse provincie Niedersaksen van het achterhouden van gegevens over multiresistente kiemen in de wateren van Nedersaksen. Nu bedreigen ze minister van Milieu Olaf Lies met juridische stappen. Lees meer in het artikel van …

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!

Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! Nettie Aarnink, Bestuurder bij waterschap Vechtstromen over medicijnresten in het water Mensen in Nederland gebruiken steeds meer medicijnen. Die medicijnresten kunnen door de rioolwaterzuiveringen gedeeltelijk uit het afvalwater worden gezuiverd. Hierdoor komen medicijnresten in het milieu terecht. In deze Vitens …