Onderzoek naar microverontreinigingen: modellering van de waterkwaliteit

Onderzoek naar microverontreinigingen: modellering van de waterkwaliteit

Het incident in Borne op 15 juni 2019, waar tientallen kinderen ziek werden na recreatie in de Bornsebeek, riep bij het Duits-Nederlandse MEDUWA-Vecht(e)-consortium vragen op over de precieze oorzaak van de infectie, de blootstelling aan multiresistente bacteriën in het water en de vervuilingsbronnen in de beek. Zwemmen in oppervlaktewater dat niet als officieel recreatiegebied is aangewezen, kan immers leiden tot infecties (Joosten R e.a., 2017).

Microverontreiniging van biologische en chemische oorsprong in oppervlaktewater is echter een zeer complex onderwerp en er is nog steeds grote behoefte aan onderzoek. MEDUWA-onderzoekers modelleren de waterkwaliteit in het gehele stroomgebied van de Vecht. Zij proberen onder andere de verspreiding van multiresistente micro-organismen over het oppervlaktewater te begrijpen, met E. coli als indicator voor fecale vervuiling. Ze onderzoeken ook de blootstelling van de mens aan deze micro-organismen via het milieu en de gezondheidsrisico’s. Als deze modellen het verspreidingsgedrag van multiresistente bacteriën in het stroomgebied van de Vecht blijken te simuleren, kunnen ze ook informatie geven over recreatieve blootstelling voor andere stroomgebieden.