Landbouw in een filterbubbles

Landbouw in een filterbubbles

De Universiteit van Vechta organiseerde op 28 maart 2019 een conferentie over het LEADER project: “Dynamisch agro-voedselsysteem in het Olderburger Münsterland “Landbouw in een filterbubbles”. Twee onderwerpen werden besproken – (1) het imago van de boer versus het imago van de hele sector van de landbouw en (2) het effect van sociale media op het imago dat het ontstaan van zogenaamde filterbubbels, die als informatiefilter dienen en de uitwisseling tussen boeren, de maatschappij en andere sectoren tegengaan. Het MEDUWA-project is gericht op het ontwikkelen van uitwisselingsvormen tussen verschillende groepen belanghebbenden langs het Vechtgebied, die het mogelijk maken om als eerste stap het bewustzijn van deze filterbubbels te vergroten en om verder te gaan met sectoroverschrijdende oplossingen.