Vandaag is het Wereld Water Dag 2020

Vandaag is het Wereld Water Dag 2020

Het thema van de Wereld Waterdag van vandaag is: Water en Klimaatverandering

Beide aspecten zijn sterk met elkaar verbonden. Klimaataanpassingsmaatregelen in de watersector zijn noodzakelijk voor onze samenleving. De uitstoot van broeikasgassen kan echter ook worden verminderd door efficiënter gebruik te maken van water. Zo verhoogt de groeiende wereldbevolking de druk op de waterreserves. Als deze vervuild of zelfs vernietigd worden, heeft dit ernstige gevolgen voor ons mensen en voor onze flora en fauna.

Ons MEDUWA-Vecht(e) project maakt duidelijk dat ook farmaceutische resten in het milieu vrijkomen. Ze vormen een onzichtbaar gevaar, dat in te grote hoeveelheden onze gezondheid in gevaar kan brengen. Het is daarom des te belangrijker om een intacte natuur te hebben, omdat het ook de mogelijkheid biedt om deze residuen te verminderen.

De VN roept ieder van ons op om voorzichtig te zijn en zorgvuldig om te gaan met de hulpbron. Bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met water of door geen gevaarlijke stoffen in het afvalwater te lozen.