Wereldwijde toename van antibioticaresistentie in de veehouderij

Wereldwijde toename van antibioticaresistentie in de veehouderij

Tot nu toe zijn er in de geïndustrialiseerde landen discussies gevoerd over een toenemend gebruik van antibiotica in de landbouw. Vooral in de centra van de intensieve veehouderij. Er werd niet wereldwijd gekeken naar de ontwikkelingen in opkomende en ontwikkelingslanden.

Een onderzoeksteam van ETH Zürich, het Princeton Environmental Institute (PEI), van de Vrije Universiteit Brussel heeft nu een nieuwe paper gepubliceerd waarin de mate van antibioticaresistentie in de veehouderij duidelijk wordt. Daartoe zijn 1000 wetenschappelijke artikelen en veterinaire verslagen geanalyseerd en geëvalueerd.

Uit het resultaat blijkt dat tussen 2000 en 2018 het aantal antibiotica met een resistentie is  aanzienlijk toegenomen met meer dan 50% (P50) in ontwikkelingslanden. Bij kippen was er een stijging van 0,15 naar 0,41 en bij varkens van 0,13 naar 0,34. Dit betekent dat bij 40% van de kippen en ongeveer 33% van de varkens voor menselijke consumptie antibiotica in meer dan de helft van de gevallen falen.

Hotspots van deze weerstanden zijn de regio’s in het noordoosten van India en China. Maar het probleem treft ook Noord-Pakistan, Iran en Oost-Turkije. Hetzelfde geldt voor de zuidkust van Brazilië en de delta van de Rode Rivier in Vietnam. Tot slot zijn er de gebieden rond Johannesburg en Mexico-Stad. Er zijn ook andere regio’s, zoals Kenia, Marokko en Uruguay, waar ook de antibioticaresistentie duidelijk is toegenomen.

De toename van de resistentie in de veehouderij gaat ook gepaard met een toenemende consumptie van dierlijke eiwitten in deze regio’s. Daarom bevelen de onderzoekers onmiddellijke actie aan om de toenemende consumptie en weerstand tegen te gaan. Zij waarschuwen er met name voor dat antibiotica voor de mens in de massale veehouderij gebruikt zullen blijven worden. Helaas vergroot dit ook het risico voor de mens dat vitale antibiotica niet meer werken.