Europese Commissie stelt maatregelen vast ter bestrijding van medicijnen in het milieu

Europese Commissie stelt maatregelen vast ter bestrijding van medicijnen in het milieu

Op 11 maart heeft de Europese Commissie haar strategische aanpak van de bestrijding van geneesmiddelen in het milieu gepubliceerd. Net als het MEDUWA-project richt deze aanpak zich niet op afzonderlijke aspecten van de farmaceutische keten, maar op het hele proces. Dit omvat zowel de menselijke als de diergeneeskunde. De oplossingen in het rapport volgen een heuristische benadering: communicatie, gegevensverzameling, vermindering en preventie van medicijnen. Tot slot blijkt uit dit verslag dat de EG het probleem van geneesmiddelen en multiresistente bacteriën in de milieukringloop erkent.