DBU Forum “Zachte Medicijn voor gezonde dieren” op 16 oktober 2018, Osnabrück

DBU Forum “Zachte Medicijn voor gezonde dieren” op 16 oktober 2018, Osnabrück

Medicijnen in het milieu zijn een wereldwijd probleem. Ze kunnen een risico vormen voor de menselijke gezondheid en zijn schadelijk voor het milieu. Residuen van diergeneesmiddelen worden voornamelijk aangetroffen in mest en drijfmest van de behandelde dieren, maar kunnen ook via de stallucht met stof en bioaërosolen uit de stallen worden geloosd. Met de meststoffen van de boerderij bereiken ze de velden, stapelen zich op in de bodem en kunnen van daaruit ook worden overgebracht naar oppervlakte-, grond- of drinkwater. Antimicrobieel werkzame stoffen zijn hier van bijzonder belang. De ontwikkeling van antibioticaresistentie maakt het noodzakelijk maatregelen te nemen om de inleiding van geneesmiddelen in het milieu te beperken.

Sinds enkele jaren is de hoeveelheid verstrekte antibiotica afgenomen. Welke ervaring hebben dierenartsen en veehouders gehad met de beperkingen en de toegenomen documentatievereisten? Is een veilige medicatie gegarandeerd door de momenteel op grote schaal toegepaste toediening van geneesmiddelen via voeder en drinkwater? Hoe zien duurzame strategieën eruit en welke alternatieve behandelmethoden worden momenteel onderzocht? Welke marktkansen en risico’s vloeien voort uit het onderzoek in het buitenland om het gebruik van antibiotica terug te dringen tot een antibioticavrije vleesproductie? Is het mogelijk het conflict tussen dierenwelzijn en het ontbreken van antibiotica op te lossen? Welke mogelijkheden en risico’s vloeien voort uit de eis om af te zien van het gebruik van afzonderlijke categorieën werkzame stoffen (reserve antibiotica) in de diergeneeskunde?

Deze en andere vragen zijn onderzocht en besproken in dit DBU Forum met hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de wetenschap, politiek, diergeneeskunde en de agrarische sector. Bindende registratie voor 8 oktober 2018 online of per e-mail aan Oliver Löffers, DBU Centre for Environmental Communication, o.loeffers@dbu.de mogelijk. Deelname is gratis.

Programma_DBU-Forum voor diergeneesmiddelen 2018