INTERREG Forschung zu plasmaaktiviertem Wasser

INTERREG Forschung zu plasmaaktiviertem Wasser Im Rahmen des INTERREG Deutschland-Nederland Projekt MEDUWA erforschten Martien Graumans, Wilfred Hoeben, Frans Russel und Paul Scheepers die Effekte von thermischem, plasmaaktiviertem Wasser und UV/H2O2 Anwendung an Leitungswasser. Diese Anwendung ist eine von mehrfachen Innovationen, die Teil des MEDUWA-Projektes sind. Dieses verfolgt einen holistischen Ansatz, …

Wereldwijde toename van antibioticaresistentie in de veehouderij

Wereldwijde toename van antibioticaresistentie in de veehouderij Tot nu toe zijn er in de geïndustrialiseerde landen discussies gevoerd over een toenemend gebruik van antibiotica in de landbouw. Vooral in de centra van de intensieve veehouderij. Er werd niet wereldwijd gekeken naar de ontwikkelingen in opkomende en ontwikkelingslanden. Een onderzoeksteam van …

Antibiotische Bewustwordingsweek 18-24 november 2019

Antibiotische Bewustwordingsweek 18-24 november 2019 Ook dit jaar kondigt de WHO weer de Antibiotic Awareness Week aan. Tegelijkertijd vond op 18 november de European Antibiotic Awareness Day (EAAD) van de EU plaats. Het doel van deze actieweek is om meer aandacht te besteden aan de behandeling en het gebruik van …

Bodem, water en landbouwgewassen verontreinigd met antibioticaresistente bacteriën

Bodem, water en landbouwgewassen verontreinigd met antibioticaresistente bacteriën Volgens de Europese Commissie vormen antimicrobiële medicijnen en tegen deze medicijnen resistente micro-organismen in het milieu een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid ter wereld (Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, maart 2019).  Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt …

Wild zwemmers hebben meer multiresistente bacteriën in hun darmen

Wild zwemmers hebben meer multiresistente bacteriën in hun darmen Infecties bij mensen die regelmatig in rivieren, kanalen en beken zwemmen zijn minder goed behandelbaar met antibiotica. Dat komt doordat men tijdens het zwemmen water binnenkrijgt met daarin bacteriën die tegen meerdere antibiotica resistent zijn. Het RIVM, dat dit onderzoek uit …

OECD Green Talks : LIVE | Pharmaceutical Residues in Freshwater: Hazards and Policy Responses

OECD Green Talks : LIVE | Pharmaceutical Residues in Freshwater: Hazards and Policy Responses Farmaceutische producten zijn essentieel voor de gezondheid van mens en dier, maar worden steeds meer erkend als een milieuprobleem wanneer ze in zoetwatersystemen terechtkomen. Wereldwijd zijn residuen van geneesmiddelen, zoals hormonen, antidepressiva en antibiotica, in het …

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor In de afgelopen jaren hebben de wettelijke artsen van de ziektekostenverzekering in Duitsland steeds minder antibiotica voorgeschreven. Dit is het resultaat van de studie van de Duitse Zorgverzekeringsatlas die in opdracht van het Centraal Onderzoeksinstituut voor Ambulante Gezondheidszorg in Duitsland (Zi) is uitgevoerd. In dit …

De zoektocht naar nieuwe antibiotica

De zoektocht naar nieuwe antibiotica Onlangs nog meldde de Noord-Duitse zender NDR dat bijna alle grote farmaceutische bedrijven het onderzoek naar antibiotica of hebben stopgezet. Dit is een probleem omdat de toenemende resistentie tegen antibiotica om nieuwe oplossingen, zoals nieuwe effectieve antiobiotica vraagt. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica is een …