BDEW roept op tot een nieuwe medicijn strategie voor Duitsland van producent tot consument

BDEW roept op tot een nieuwe medicijn strategie voor Duitsland van producent tot consument

MEDUWA wijst de weg: Om geneesmiddelen in het milieu te verminderen, worden belanghebbende uit de hele medicijnketen bij het project betrokken en richt zich het project, naast het verwijderings niveau, ook op het productie- en toepassingsniveau.

Hier is een artikel (22 oktober 2018) over een studie van de BDEW (Federale vereniging van de Duitse energie- en waterindustrie) over economische instrumenten voor de vermindering van medicijnen in water door een  zogenaamde vierde fase van de behandeling. “Naast de vierde fase van de behandeling is het noodzakelijk om een “nieuwe medicijnen strategie voor Duitsland te ontwikkelen van producent tot consument”, schrijft het BDEW. Volgens het rapport zal de vervuiling van (oppervlakte) water door medicijnen in de toekomst toenemen. Redenen hiervoor zijn de vergrijzing van de samenleving en de toenemende consumptie van geneesmiddelen per hoofd van de bevolking. Geneesmiddelen residuen zijn niet altijd afkomstig van menselijke farmaceutische producten.De landbouw draagt ook bij aan de watervervuiling, bijvoorbeeld door de overmatige verspreiding van vloeibare mest”.

2 Comments

Comments are closed.