Nieuwe studies over de bescherming van de gezondheid van de consument en het milieubewustzijn

Nieuwe studies over de bescherming van de gezondheid van de consument en het milieubewustzijn

Het Bundesinstitut für Risikobewertung und die Bundesanstalt für Risikobewertung (UBA) hebben de laatste onderzoeksresultaten gepubliceerd, die de mening van de consument over antibioticaresistentie, voedselveiligheid en landbouw weergeven.

De Consumer Monitor is een representatief onderzoek dat de mening van de consument over aspecten van de bescherming van de gezondheid van de consument weergeeft. Deze wordt twee keer per jaar gepubliceerd door het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Ook het onderwerp antibioticaresistentie speelt een grote rol voor de consument. Voor 85% van de ondervraagden is het een onderwerp dat bekend is. Opmerkelijk is dat 57% van de consumenten verklaart zich zorgen te maken over antibioticaresistentie. Hoewel de bezorgdheid is afgenomen met 11% ten opzichte van 2018, blijft antibioticaresistentie de grootste zorg voor de consument.  Bovendien baart ook microplastiek en residuen van bestrijdingsmiddelen (waaronder glyfosaat) grote zorgen.

In dit verband verstrekt de huidige studie over milieubewustzijn in Duitsland (Studie zum Umweltbewusstsein in Deutschland 2018) nadere informatie. Meer dan 60% van de respondenten gaf aan dat zij pesticiden als een zeer groot milieuprobleem en een zeer grote belasting voor de landbouw beschouwen. 56% beschouwt ook de vervuiling van waterlichamen en drinkwater door eutrofiëring als een zeer groot probleem.

Uiteindelijk komen stoffen zoals antibiotica door de toepassing van vloeibare mest in watersystemen en drinkwater  en zo ook via verschillende cycliweer bij de mens terecht. Wat in eerste instantie alleen als een milieuprobleem wordt beschouwd, kan daardoor al snel een gezondheidsrisico voor de mens worden.

 

Bronnen:

BfR Consumer Monitor 02 | 2019

Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU) 2019, milieubewustmakingsstudie 2018.