Antibiotische Bewustwordingsweek 18-24 november 2019

Antibiotische Bewustwordingsweek 18-24 november 2019

Ook dit jaar kondigt de WHO weer de Antibiotic Awareness Week aan. Tegelijkertijd vond op 18 november de European Antibiotic Awareness Day (EAAD) van de EU plaats.

Het doel van deze actieweek is om meer aandacht te besteden aan de behandeling en het gebruik van antibiotica. Vooral omdat er altijd antibioticaresistenties zijn en de WHO beschouwt deze als een van de grootste bedreigingen voor de mensheid naast de klimaatverandering. Dit komt doordat antibioticaresistentie wijdverbreid is, zowel in de mens als in de veehouderij. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat multi resistente organismen zich ook via ons milieu verspreiden, bijvoorbeeld via rivieren.

Het MEDUWA-project illustreert duidelijk de complexiteit van dit probleem in het pilot stroomgebied van de Vecht. Enerzijds is het van cruciaal belang dat er maatregelen worden genomen om het gebruik van antibiotica terug te dringen, maar dat er ook een meer gerichte toepassing komt. Daarnaast toont het onderzoek aan de Vecht aan hoe belangrijk het voor onze milieusystemen is dat het water vrij is van antibiotica en multi resistente organismen. De Vecht dient ook als bron van drinkwater en wordt ook voor recreatie gebruikt. Onzuiverheden kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat multi resistente organismen ons lichaam binnendringen.

Tot slot kan elk individu bijdragen aan het tegengaan van een verdere toename van de resistentie door een bewuster gebruik van antibiotica.

previous arrow
next arrow
Slider